SPENNENDE JOBBMULIGHET VED LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE!

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor til master i operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 02.07.2023

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1200 studenter og 150 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) søker førsteamanuensis/førstelektor i inntil to 100% faste stillinger til masterutdanningen i operasjonssykepleie. Det kan også være aktuelt å ansette høgskolelektor i midlertidig stilling. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å bidra til kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling, og som vil være med i front for å kombinere klinisk og akademisk kompetanse som samfunnet trenger. 

LDH har økt opptak av studenter til utdanning innen operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Utdanningen tilbys nå som en masterutdanning i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for utdanning i operasjonssykepleie. Studietilbudet ble akkreditert på masternivå av NOKUT våren 2023. I forbindelse med denne satsningen har vi behov for utvidelse av vårt fagmiljø. 

LDH utdanner operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Den som ansettes har mulighet for forskningstid og tilknytning til relevant forskningsgruppe. 

LDH har et aktivt miljø for læringsstøtte, digital tilrettelegging av virksomheten, og metodeutvikling innen simulering/ferdighetstrening og praksisstudier. 

Stillingene er organisert i avdeling master-, etter- og videreutdanning.

Vi søker ansatte til hovedstilling, og det er ønskelig at de som ansettes arbeider 100% ved LDH. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utvikle, gjennomføre, evaluere og forbedre studieprogram i rollen som pedagog, emneansvarlig og medlem av emneteam
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter med relevans for LDHs institusjonelle profil
 • Formidle kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til LDHs strategiske arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med utdanning i operasjonssykepleie og relevant masterutdanning
 • Relevant doktorgrad eller kvalifisering som førstelektor
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Det vises også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som høgskolelektor. Det vises også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringer og ferdigheter

 • Erfaring fra pedagogisk virksomhet i høyere utdanning og studentaktive læringsmetoder vil bli vektlagt
 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Relevant klinisk kompetanse og/eller interesse for utvikling, omstilling og innovasjon av fag og tjeneste
 • Kompetanse innen og/eller interesse for teknologi og innovasjon 

Egenskaper

Du er strukturert, åpen og liker å samarbeide i team. Du er faglig engasjert og ambisiøs på vegne av deg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, dine medarbeidere og LDH. Du har evne til omstilling og gjennomføring, og bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø hvor medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

 Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen som du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Anne Lene Sørensen, e-post: anne.lene.sorensen@ldh.no, tlf. 95827507, eller
 • Studieleder Marte-Marie Wallander Karlsen, e-post: marte-marie.wallander.karlsen@ldh.no, tlf: 97190283

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS