Lovisenberg diakonale høgskole har en ledig spennende stilling!

Førsteamanuensis – lege / kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 01.02.2020

Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Det pågår utviklingsarbeid med å heve læringsutbyttebeskrivelser for studiet til masternivå. I forbindelse med satsningen videre utlyses nyopprettet 20% engasjementstilling i to år med mulighet til forlengelse. Til stillingen søker vi lege/kirurg med spesialistgodkjenning og med engasjement og interesse for utvikling av operasjonssykepleie som fag og funksjon.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

LDH legger vekt på å utdanne operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

Tiltredelse 03.08.2020 eller etter nærmere avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver
 • Kvalitetssikring av naturvitenskaplige emner med tilhørende eksamensarbeid
 • Delta i arbeidet med å videreutvikle studieprogrammet til masternivå
 • Bidra til høgskolens forskningsvirksomhet som kan involvere studenter
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Fullført doktorgrad
 • Bred klinisk erfaring og relevant spesialistgodkjenning innen kirurgi
 • Erfaring fra studentundervisning og veiledning innen helsefag

Det henvises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, sist endret 01.09.2019, med krav om utdanningsfaglige kvalifikasjoner ved tilsetting som førsteamanuensis.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • Pedagogisk mappe

For aktuelle søkere vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Pedagogisk mappe:Utdanningsfaglige kvalifikasjoner vil bli vurdert ved LDH på bakgrunn av søkers dokumentasjon i pedagogisk mappe. Dette er søkerens systematiske og samlede fremstilling som kan omfatte gjennomført kompetanseprogram, relevante kurs, egen praktisk undervisning/veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid på universitets- og høyskolenivå.

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 01.02.2020

Søk på stillingen her