Lovisenberg diakonale høgskole har en ledig spennende stilling!

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor til videreutdanningen i operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 01.02.2020

Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Det pågår utviklingsarbeid med å heve læringsutbyttebeskrivelser for studiet til masternivå. I forbindelse med satsningen videre utlyses nyopprettet 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.

LDH legger vekt på å utdanne operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

Tiltredelse 03.08.2020 eller etter nærmere avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

 • Undervisning, veiledning inkl. praksisveiledning og eksamensarbeid
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet
 • Eksamensarbeid og evaluering av studietilbud
 • Bidra til høgskolens forskningsvirksomhet som kan involvere studenter
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Mastergrad
 • Ønskelig med førstekompetanse
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav i løpet av to år etter tilsetting.
 • Kompetanse og interesse for bruk av digitale løsninger for undervisning og klinisk arbeid
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Det henvises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, sist endret 01.09.2019, med krav om utdanningsfaglige kvalifikasjoner ved tilsetting som førsteamanuensis.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningens innhold og form
 • Selvstendighet

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • Pedagogisk mappe

Pedagogisk mappe:

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner vil bli vurdert ved LDH på bakgrunn av søkers dokumentasjon i pedagogisk mappe. Dette er søkerens systematiske og samlede fremstilling som kan omfatte gjennomført kompetanseprogram, relevante kurs, egen praktisk undervisning/veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid på universitets- og høyskolenivå.

For aktuelle søkere til stilling som førsteamanuensis vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • FOU-tid
 • Forskningsgrupper
 • Gode og innovative digitale løsninger
 • Veiledning knyttet til videre kompetanseløp
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

Øvrige opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011, førstelektor i stillingskode 1198 og høgskolelektor i stillingskode 1008.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 01.02.2020.

Søk på stillingen her