Spennende jobbmulighet i Forsknings- og undervisningsenheten ved Helse Stavanger HF!

Forskningssjef

Søknadsfrist: 18.03.2020

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige og Klinikk psykisk helsevern voksne skal tilsette forskningssjef. Stillingen er tilknyttet forskning og undervisningsenheten (FoU) som er organisert under Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, men gir samme tjenestene til Klinikk psykisk helsevern voksne. Sykehuset har aktive forskningsmiljøer innen de fleste fag. Det er et tett samarbeid med både Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger om ulike typer utdanning og forskning.

Forsknings og undervisningsenheten har 10,5 årsverk og består av et tverrfaglig miljø med systemansvar for undervisning, veiledning og forskning. Vi skal tilby opplæring, støttefunksjoner og infrastruktur overfor forskere og holde oversikt og utarbeide rapporter over pågående forskning. Forskningssjef følger opp forskning og undervisningsenhetens hovedoppgaver innen forskning. Vi ønsker primært å ansette ny forskningssjef i 100% stilling, men stillingen kan kombineres med en 20 % klinisk stilling i én av klinikkene.

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Forskningssjefen skal bidra til å utvikle god forskning i klinikker for psykisk helsevern og skape et godt samarbeidsklima for forskning i organisasjonen som helhet. Forskningssjefen skal være et bindeledd mellom klinikkenes ledelse, forskningsgrupper, foretakets forskningsavdeling og øvrige klinikker i foretaket i forhold til forskning. Klinikkene har fire forskningsgrupper som tematisk dekker rus og avhengighet (KORFOR), aldring og demens (Sesam), psykose (TIPS) samt angst og affektive lidelser (FAST).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Inspirere og veilede de kliniske miljøene i utviklingen av kliniske forskningsprosjekter
 • Forvalte og videreutvikle klinikkenes overordnede forskningsstrategi
 • Ha oversikt over eksisterende forskning og bidra til utvikling av strukturer for gjennomføring av forskningsprosjekter og forskningsutdanninger i klinikkene
 • Arbeide aktivt for å få tilført frie forskningsmidler, her under EU - midler og medvirke i søknadsprosessen om dette
 • Sikre at forskningen i klinikkene er i tråd med gjeldende lovgivning og være saksbehandler for klinikkledelsene i saker som vedrører forskning
 • Ansvar for å lede møte med forskningsnettverkene to ganger i året

Kvalifikasjoner

 • Master i helsefag med klinisk erfaring innen psykisk helse og/eller rusfeltet
 • Doktorgrad/ph.d
 • Bred metodekompetanse
 • Erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter
 • Erfaring med å skrive forskningssøknader
 • Erfaring med veiledning av doktorgradskandidater er ønskelig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Beherske skandinaviske språk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for fagfeltet og evne til nytenkning
 • Evne til å jobbe målrettet og langsiktig
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • 100% stilling som forskningssjef
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Webcruiter-ID: 4199554787

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Gro Christensen Peck (Leder FoU-enheten), 51515233 / 90536250
 • Helle Kristine Schøyen (Klikikksjef psykisk helsevern voksne), 51515718 / 92451169