LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningssjef - Teknologiledelse

Søknadsfrist: 19.05.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og mø

Avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital forsker på kompleksiteten, mulighetene og utfordringene i grenseflatene mellom folk, organisasjon og teknologi. Vi driver frem innovasjon ved å kombinere tverrfaglighet og spisskompetanse for å finne løsninger som gir dokumentert gevinst for våre kunder i offentlig og privat sektor. Enheten består av 4 forskningsgrupper, og teller 61 ansatte.

Nå søker vi etter forskningssjef til å lede avdelingen.

Forskningsaktivitet i avdelingen er rettet mot innovasjon og bærekraft, næringsutvikling, bærekraftig omstilling og bærekraftig samfunn, nye forretningsmodeller, beslutningsstøttesystemer, digitalt forsterket arbeid, teknologistøttet læring i arbeids og samfunnsliv, arbeidsmiljø og partssamarbeid, digitale verdikjeder, bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor-

Avdeling Teknologiledelse er et av de største instituttene i Norge innen det samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet. Som forskningssjef blir du en drivende kraft for at avdelingen utvikler banebrytende innovasjon, teknologi og forskning i takt med et samfunn i endring. Du vil ha ansvar for enhetens daglige drift, og skal bidra til å utvikle og realisere overordnede mål og strategier, samt sette retning. Du skal følge opp og videreutvikle enhetens fagområder, samt lede og styrke forskere, prosjekter og publiseringer med tverrfaglig kompetanse. En viktig oppgave vil bli å skape økt synergi og samarbeid på tvers av enheten, samt forsterke det tverrfaglige samarbeidet både med eksterne partnere og internt i SINTEFs organisasjon. Forskningssjef inngår i SINTEF Digitals ledergruppe, og rapporterer til konserndirektør.

Det er ønskelig med en faglig dyktig leder som har erfaring fra forskningsmiljø, rådgivning, offentlig forvaltning, eller næringsliv. Du er markedsorientert, ser forretningsmuligheter og har et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og privat sektor. Stillingen krever ledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon, og du bør ha ledet ledere. Videre ønskes relevant utdanning på minimum masternivå, og kompetanse innenfor ett av de sentrale forskningsområdene i avdelingen teller positivt.

Du må inneha sterke relasjonelle ferdigheter, og være en lagbygger med initiativ, engasjement og gjennomføringskraft. Du er tydelig og trygg i lederrollen, og evner å motivere og skape resultater på tvers av de ulike fagområdene. Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk er nødvendig.

Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr en spennende stilling med store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø. Som forskningssjef får du en fleksibel og dynamisk arbeidsdag hvor du får jobbe med oppgaver som har reell samfunnsmessig betydning. SINTEF tilbyr gode pensjons-, forsikrings-, og velferdsordninger, samt konkurransedyktig lønn.

Arbeidssted er Trondheim. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet i Norge og internasjonalt.

For nærmere informasjon om stillingen og en uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi v/ Renée Davadi, tlf. 988 94 662, eller Malene Hammervold, tlf. 974 68 837. Spørsmål kan også rettes til Konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo, på tlf. 952 91 417.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor SINTEF Digital i prosessens innledende del. Søknad /CV sendes snarest enten via” stillinger” på www.visindi.no, eller via lenken på denne siden.

For mer informasjon, se her.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS