LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningssjef SINTEF Digital - Dedikert til å skape en digital fremtid for alle

Søknadsfrist: 29.04.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

Til avdeling Matematikk og kybernetikk i SINTEF Digital søker vi en strategisk, samlende og tydelig leder som skal være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor våre fagområder: Automatisering, Kybernetikk og robotikk, Kunstig intelligens, Geometri, Optimering, Anvendt beregningsvitenskap og Modellering og simulering. 

Vi er et ledende fagmiljø med 93 ansatte som daglig skaper verdier for våre kunder og samfunnet, gjennom bruk av matematikk og numeriske metoder til modellering, simulering, optimering og styring av dynamiske systemer. Forskningssjefen inngår som del av ledergruppen i SINTEF Digital og rapporterer til konserndirektør. Arbeidssted er Trondheim eller Oslo. Reising må påregnes.

Sentrale ansvarsområder vil være: Du vil få ansvar for å sikre gode strategiske valg som gir størst mulig samfunnseffekt, målrettet forretningsutvikling samt skaper handlingsrom for god og lønnsom drift. 

Dette gjør du gjennom:

 • målrettet og inspirerende ledelse av avdelingen Matematikk og kybernetikk
 • legge til rette for videreutvikling av faglig sterke forskningsgrupper og forskere med vekt på kvalitet i forskning
 • sørge for et tydelig drifts- og resultatfokus i organisasjonen
 • bidra i markedsarbeid for SINTEF Digital samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • jobbe utadrettet med nye potensielle og eksisterende kunder og samarbeidspartnere innenfor avdelingens fagområder
 • følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med forskningsledere og øvrige ansatte
 • lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam i avdelingen
 • utvikle gode forskningsledere og ledertalenter og bidra til rekruttering av fremragende forskertalenter

For oss er det viktig at du: 

Har høyere utdanning innenfor noen av avdelingens fagområder, og kan vise til gode resultater fra å lede kunnskapsorganisasjoner. Du har erfaring med forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling. God innsikt i særpreget og rammebetingelsene for instituttsektoren vil bli vektlagt.

Du vil skape resultater gjennom å være en drivkraft i den videre utviklingen av medarbeidere, organisasjon, kultur og prosjekter. Du må inneha sterke relasjonelle ferdigheter, og være en lagbygger med initiativ, engasjement og gjennomføringskraft. Du trives med å innta en synlig og tydelig rolle i en kompleks og sammensatt organisasjon og er trygg i lederrollen. Du evner å utvikle relasjoner og samarbeid med ulike interne og eksterne aktører. Du har god forretningsforståelse, og et relevant nettverk i næringslivet, forskningsmiljøer og aktuelle deler av offentlig sektor. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

SINTEF tilbyr sine medarbeidere:

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • konkurransedyktige betingelser og pensjon, og gode velferdsordninger 

Har du lyst å være med oss på laget, hører vi gjerne fra deg! 

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller konserndirektør i SINTEF Digital, Trond Runar Hagen, på tlf. 915 34 429, for nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknadsfrist: 29.04.2024. 

Søknadslenke

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS