LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder for konstruksjonsteknikk - SINTEF Ocean

Søknadsfrist: 20.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du lede en sterk faggruppe inn konstruksjonsteknikk med anvendelse mot marine konstruksjoner?

Som forskningsleder vil du være en viktig drivkraft for utvikling av forskningsgruppen. Forskningsgruppens fagområder er sentrale i utvikling av konstruksjoner for blant annet offshore havvind, levetidsforlengelse av offshore installasjoner og robuste konstruksjoner for nye marine anvendelser. Hovedfokuset til faggruppen er inngående kjennskap til hvordan lastene påvirker marine konstruksjoner og hvordan materialene responderer for å sikre at konstruksjonene tåler de lastene de utsettes for. Sammen med andre fagmiljøer i SINTEF videreutvikler gruppen kunnskap og bistår industrien i å finne sikre og effektive løsninger.

Kunnskapen som skapes blir gjerne implementert i numeriske verktøy, spesialtilpasset for de konstruksjonene gruppen har inngående kompetanse om. Særlig gjelder dette slanke, fleksible konstruksjoner som kraftkabler og stigerør. Verktøyene bidrar til å gjøre kompetansen tilgjengelige for industrien, og utgjør også en viktig del av avdelingens forskningsinfrastruktur.

Forskningsgruppen har også ansvar for konstruksjonslaboratoriet (K-lab; Konstruksjonslaboratoriet - SINTEF). Hovedaktivitetene i konstruksjonslaboratoriet er testing av konstruksjoner, strukturelle komponenter og materialer.

Typiske problemstillinger omfatter tretthetstesting, strekkfasthet og bruddtesting, og det eksperimentelle arbeidet kombineres med analytisk eller numerisk analyse.

I stillingen som forskningsleder vil du ha ansvaret for den nære og daglige ledelsen av forskningsgruppen, samt operasjonell drift av gruppen. Som leder skal du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø og du vil ha personalansvar og være ansvarlig for faglig utvikling av gruppens samlede ressurser i samsvar med avdelingens og gruppens strategi. Du vil ha et spesielt ansvar for å koordinere forskningsgruppens arbeid med markedsføring, salg og gjennomføring av prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. God kundekontakt er viktig og det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Det er både mulighet for og forventing om noe egen forskningsaktivitet og prosjektlederansvar.

Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdeling Energi og transport. Avdelingen består av fem forskningsgrupper.

For oss er det viktig at du:

Er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse og faglig utvikling. Du har kompetanse innen fagområdet, universitetsutdannelse på master- eller ph.d.-nivå og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for faglig utvikling og samspill. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har erfaring fra markedsarbeid og gjerne et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og privat sektor. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

  • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse på internasjonalt nivå
  • bidra til å etablere og gjennomføre spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
  • store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag, i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
  • utnytte og utvide nettverk av forskere og ledere i SINTEF og våre samarbeidspartnere
  • en dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
  • store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø
  • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Henvendelser behandles konfidensielt.

Kontakt forskningssjef Arne Fredheim eller send inn søknad på stillingen som ligger ute som intern utlysning på våre nettsider: Ledig stilling i SINTEF.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS