NIVA har en ledig spennende stilling!

Forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling

Søknadsfrist:17.01.2020

NIVA er opptatt av at vår forskning og rådgivning holder høy kvalitet, er relevant, har et helhetsperspektiv og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi legger vekt på at NIVA utvikles i samspill med dyktige medarbeidere i et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

Kobling mellom vitenskapelig basert kunnskap og helhetlige forståelse av årsaker, effekter og løsninger på miljø og klimaproblemer blir stadig viktigere. For å sikre at NIVAs forskning og rådgivning har høy samfunnsrelevans, søker vi deg som vil bli forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling.

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Forskningssjefen inngår i NIVAs ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Som en av tre forskningssjefer er din hovedoppgave å styrke NIVAs bidrag til og satsing på grønn omstilling av samfunn og næringsliv. Du skal bidra med nye perspektiver og økt forståelse for samfunnets behov og sikre at instituttets forskning er relevant og bidrar til helhetlige løsninger for natur, miljø, samfunn og mennesker. Du skal også bidra til at NIVA styrker rolle som premissleverandør i samfunnsutviklingen og vår tilstedeværelse på viktige arenaer. Vi forventer også at du bringer inn nye strategiske satsingsområder og samarbeider med ledere på tvers i NIVA-gruppen for å utvikle prosjektporteføljen.

Kvalifikasjoner

Du har fortrinnsvis høyere utdanning innen relevante områder for stillingen og gjerne 5-10 års erfaring som forsker, rådgiver og/eller innen strategisk ledelse. Det er viktig med internasjonal erfaring og nettverk, og god kunnskap om offentlig forvaltning, politikkutforming og/eller næringsliv. Forståelse/kjennskap til samfunnets behov og beslutningsprosesser på tvers av sektorer og nivå er også nødvendig for å lykkes i denne stillingen.

Du arbeider med et helhetsperspektiv og kommuniserer med stort engasjement og overbevisning både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlig egenskaper

Det er avgjørende at du samarbeider godt med øvrige ledere og forskere i NIVA. Du arbeider tett med de andre forskningssjefene og kompletterer deres kompetanse og evner. Sammen setter dere NIVAs forskning og kompetanse i en større helhetlig samfunnsramme.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning
  • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
  • Mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Relevante kandidater kontaktes løpende

Webcruiter-ID: 4171129189

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

  • Greta Bentzen (Administrerende direktør), +47 911 54 937
  • Tor-Petter Johnsen (Viseadministrerende direktør), +47 911 36 813
  • Anne Smedstad (HR-direktør), +47 995 04 850