Vil du være med og bygge et sterkt forskningsmiljø i sykepleie?

Forskningssjef

Søknadsfrist: 05.02.2023

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.

Vi har ca. 1200 studenter og 140 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Lovisenberg diakonale høgskole er Norges første og ledende sykepleieutdanning, og en pådriver for videreutvikling av sykepleierutdanning på bachelor- og masternivå.

FoU-virksomheten har høy kvalitet, og vi jobber systematisk med vitenskapelig kunnskapsutvikling og prosjekter i samarbeid med praksisfeltet. Sykepleierutdanningene våre er både innovative og bærekraftige med stort fokus på utdanningsforskning.

Derfor trenger vi nå en aktiv og engasjert forskningssjef, som vil få ansvaret for å videreutvikle og forsterke forskningen ved LDH som en fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjon. Som forskningssjef vil du få i oppdrag å utarbeide en forskningsstrategi, i tråd med høgskolens strategiske plan. Vårt mål er å vokse som forsknings- og utdanningsinstitusjon, og du vil bistå oss i dette arbeidet ved å posisjonere oss, både nasjonalt og internasjonalt. Du må derfor ha god systemforståelse, være mulighetsorientert og inneha gode samarbeidsevner.

Forskningssjef vil rapportere til rektor og være en del av høgskolens ledergruppe.

Kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring

Du må være god til å initiere prosesser og skape resultater i samarbeid med andre, da vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og næringslivet i en storby med stort mangfold. Vi er ambisiøse, og vårt mål er at LDH blir en foretrukket samarbeidspartner innen sykepleie- og helsetjenesteforskning.

Aktuelle kandidater har høy vitenskapelig kompetanse og utdanning på doktorgradsnivå, fortrinnsvis professorkompetanse. Det er en fordel om du har helsefaglig bakgrunn. Du må ha relevant forskningserfaring med god innsikt innen helse- og helsetjenesteforskning. I tillegg har du erfaring med veiledning, prosjekt- eller forskningsledelse.

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Godt kollegialt og faglig miljø
  • Dedikerte forskningsgrupper
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknad med vedlegg sendes via linken «søk stillingen» og må inneholde:

  • Søknad
  • CV
  • Vitnemål og attester relevant for stillingen
  • Publikasjonsliste

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1111 Forskningssjef.Lønn etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93 42 57 43, eller Bjarne Gundersen, tlf. 91 82 79 68. Rektor Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 917 39 659.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk på stillingen

Arbeidsgiver: Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggt. 15b, 0456 OSLO

Nettside: ldh.no/

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 05.022023

Arbeidsplass: Lovisenberggata 15B, 0456 Oslo

Tittel: Forskningssjef

Sektor: Offentlig

Stilling: Fulltid

Omfang: Fast

Antall stillinger: 1

Powered by Labrador CMS