Norsk institutt for naturforskning (NINA) har en ledig spennende stilling!

Friluftsliv er et av forskningstemaene ved NINAs avdeling på Lillehammer.
Friluftsliv er et av forskningstemaene ved NINAs avdeling på Lillehammer.

Forskningssjef

Søknadsfrist: 18.10.2021

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sin avdeling på Lillehammer, er det ledig stilling som forskningssjef. Avdelingen har i dag 22 ansatte, og består av både forskere, teknisk personale og stipendiater. Vi søker nå etter en initiativrik og samarbeidsorientert forskningssjef til å lede avdelingen. Tar du utfordringen?

Avdelingen har en bred aktivitet knyttet til forskning innen både samfunns- og naturvitenskap, og ikke minst mange spennende tverrfaglige studier. Løsningene på vår tids miljøutfordringer krever kunnskap om både naturen og samfunnet.

Viktige temaområder for avdelingen er:

• bruk, forvaltning og vern av naturressurser

• friluftsliv og naturbasert reiseliv

• betydningen av natur i folks hverdagsliv

• ferskvannsøkologi

• vassdragsforvaltning og vassdragsrestaurering

• bærekraftig naturforvaltning

Avdelingen gjennomfører prosjekter på oppdrag fra miljøforvaltningen, forskningsrådet, kommuner, energibransjen og ulike organisasjoner. Avdelingen har utstrakt samarbeid med andre avdelinger internt i NINA så vel som eksterne nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

Forskningssjefen har ansvar for avdelingens faglige og økonomiske resultater, samt personalansvar for avdelingens medarbeidere. Det legges særlig vekt på ledelse og evne til å skape gode faglige relasjoner internt og eksternt.

Sentrale oppgaver vil være å:

• bidra til positivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen samt oppfølging av vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye fagområder og markeder

• stimulere til forskningsformidling

I tillegg til ansvar for sin egen avdeling vil forskningssjefen kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Forskningssjefen kan gjerne ha faglig aktivitet med ekstern inntjening. Dette kan for eksempel være prosjektledelse, utredningsoppgaver, koordinering eller forskning.

Forskningssjefen rapporterer direkte til NINAs direktør og inngår i NINAs ledergruppe.

Vi søker etter en person som har:

• relevant utdanning på PhD eller master-nivå innen NINAs fagområder, gjerne innen samfunnsvitenskap

• erfaring fra tverrfaglig forskning

• ledererfaring eller gode lederegenskaper, gode samarbeidsevner og egenskaper som inspirator

• god kjennskap til fag- og markedsområdene på avdelingen

• gode evner til å se miljøforskning i et samfunnsperspektiv

• mål- og resultatorientering

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk og engelsk)

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til:

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 18. oktober 2021

Powered by Labrador CMS