Spennende jobbmulighet i fagpolitisk seksjon ved Forskerforbundet!

Fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 03.04.2020

Forskerforbundet styrker vår fagpolitiske kapasitet og lyser ut en nyopprettet fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vil du delta i analyse- og påvirkningsarbeid med sikte på å forbedre betingelsene for ansatte innenfor sektoren forskning og høyere utdanning, har du muligheten nå.

Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser, og har ca. 23.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Vårt hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Stillingen er lagt til fagpolitisk seksjon. Fagpolitisk seksjon utgjør per i dag tre årsverk og er en av tre seksjoner i arbeidslivsavdelingen. Seksjonen består av fagsjef og to spesialrådgivere.

Vi kan tilby et godt faglig miljø samt spennende og utfordrende oppgaver knyttet til utvikling av Forskerforbundets politikk. Seksjonen har et hovedansvar for å sikre at politikken bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Viktige arbeidsoppgaver er utredninger og analysearbeid, utforme høringsuttalelser, gjennomføre medlemsundersøkelser, saksbehandling for hovedstyret og oppdatere aktuell statistikk. Andre aktiviteter vil være lobby- og påvirkningsarbeid, deltakelse på lokale og sentrale kurs og arrangementer, bistand til lokallag og enkeltmedlemmer, samarbeid med andre aktører i sektoren nasjonalt og internasjonalt.

Den nye stillingen vil kunne bli tildelt oppgaver innenfor hele seksjonen og avdelingens ansvarsområde, men arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til saksutredning, analyse- og påvirkningsarbeid i forsknings- og kunnskapssektoren.

Vi søker en engasjert og ansvarsfull person med gjennomføringsevne, sektorkunnskap og gjerne med erfaring fra organisasjonsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

·God innsikt i forsknings- og kunnskapssektoren.

·Høyere utdanning på mastergradsnivå (gjerne doktorgrad)

·Relevant erfaring fra utrednings- og analysearbeid

·God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

·Stor grad av selvstendighet og gode samarbeidsevner

Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen innebærer noe kurs-, foredrags- og reisevirksomhet. Forskerforbundet tilbyr et stimulerende og godt faglig miljø, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. For særskilt kvalifiserte søkere kan spesialrådgiver vurderes. Vi har kontorer i Oslo sentrum.

Tiltredelse så snart som mulig.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til :

  • Avdelingssjef Bjørn T. Berg, tlf. 99 57 42 64, eller
  • Fagsjef Jorunn Dahl Norgård, tlf. 402 46 492

Søknad med CV (kopi av vitnemål og attester vil bli etterspurt senere) sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til epostadresse innen 3. april 2020.SS