Forsvarets forskningsinstitutt har en ledig spennende stilling!

Forsker innen kamerateknologi og optikk

Søknadsfrist: 09.02.2020

9Vil du jobbe med kamerateknologi og optikk i et sterkt fagmiljø?

Forsvaret bruker kameraer og annen optisk sensorteknologi i mange forskjellige systemer, fra undervannsbåter til satellitter. Vi har landets største fagmiljø innen elektro-optikk, som blant annet arbeider for at Forsvaret skal dra nytte av den raske utviklingen innen kamerateknologi.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker nå en forsker til å arbeide i prosjekter der mange ulike typer kameraer inngår, inklusiv termiske kameraer, hyperspektrale kameraer og nattbriller, i tillegg til egenutviklede kamerakonsepter. Arbeidet vil foregå i et tverrfaglig miljø, i tett kontakt både med de som arbeider med bildeprosessering og med sluttbrukere i Forsvaret. Vi deltar også i internasjonale samarbeider.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være analyse, design, bygging og testing av kamerabaserte sensorsystemer på demonstrator- og prototyp-nivå, inklusiv konseptstudier og feltprøver med sikte på å ta ny teknologi i bruk i Forsvaret. Vitenskapelig publisering vil også være en viktig del av arbeidet.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på master- eller doktorgradsnivå innenfor fysikk eller elektronikk med meget gode resultater. Erfaring med programmering og eksperimentelt arbeid er nødvendig.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker engasjerte og faglig nysgjerrige medarbeidere som har gode analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, driv for faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og på engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Ingebjørg Kåsen, tlf. 63 80 79 66 / 986 49 249, eller
  • Forsker Torbjørn Skauli, tlf. 63 80 73 37 / 922 99 254

Søknad merket ref.nr. 2020/00136, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevant for stillingen, sendes elektronisk innen 9. februar 2020.

Referansenr: 2020/00136

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no