Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Forsker (Seksjon husdyr, vilt og velferd)

Søknadsfrist: 21.06.2019

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon husdyr, vilt og velferd, er det ledig en fast stilling som forsker med arbeidssted i Trondheim.

Seksjon husdyr, vilt og velferd hører til Avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning innen dyrehelse og velferd. Seksjonen er et av Veterinærinstituttets viktigste ansikter utad og har for tiden 19 ansatte. Stillingen har kontorplass fortrinnsvis i Trondheim, en del reising må påregnes.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

ARBEIDSOPPGAVER/ANSVAR

Vedkommende inngår i Veterinærinstituttets team av dyreartsansvarlige innen produksjonsdyr, og i det nyopprettede nasjonale senteret for beredskap og kompetanseutvikling.

Seksjonens arbeid innen produksjonsdyrområdet består primært i rådgiving og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet og kontakt med relevante næringsaktører. Organisering av faglig aktivitet og utarbeidelse av informasjon vedrørende husdyrsykdommer, samt prosjektansvar for pågående og fremtidige overvåkingsprogram kan inngå i stillingen. Videre innebærer stillingen deltagelse i det generelle beredskapsarbeidet ved Veterinærinstituttet. Stillingen innebærer også databearbeiding og rapportering. Den ansatte skal også initiere og delta i forskning og tjenesteutvikling innen produksjonsdyrhelseområdet.

Basert på den dagsaktuelle situasjonen og egne kvalifikasjoner vil den som ansettes også kunne bli satt til andre arbeidsoppgaver innen Veterinærinstituttets arbeid med beredskap, overvåking og rådgivning.

KVALIFIKASJONER/ØNSKET BAKGRUNN

Det søkes etter en person med veterinærmedisinsk embetseksamen, fortrinnsvis med doktorgrad eller spesialistutdannelse/Europeisk Diplomate innen relevant område. Det er krav om meget god kjennskap til norske produksjonsdyrnæringer. Erfaring med databearbeiding, prosjektadministrasjon og søknadsskriving, samt kjennskap til offentlig forvaltning innen dyrehelseområdet er en fordel. Personlige egenskaper som positivitet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, effektivitet, initiativrik og selvstendighet tillegges stor vekt. Evne til å kommunisere meget godt skriftlig så vel som muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk er nødvendig.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som forsker i stillingskode 1108 (kr 505 800 – 607 700), 1109 (kr 544 400 – 670 000) eller 1110 (kr 631 700 - 695 500), avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. Fra lønnen trekkes det 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid og et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Merete Hofshagen, seksjonsleder Ståle Sviland, eller leder for det nyopprettede nasjonale senteret Hanne R Skjelstad.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 13/19

Send søknad

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.vetinst.no