Stilling:

Forsker innen operasjonsanalyse

Søknadsfrist: 24.09.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Har du lyst til å være med på å finne løsninger på fremtidens store samfunnsutfordringer?

Faggruppen Verdikjeder og optimering er en del av avdelingen Bærekraftig Energiteknologi på instituttet SINTEF Industri. Vi skal i tiden fremover styrke vår satsing på industriell økonomi og optimering og søker etter engasjerte personer som kan være med å bidra til dette. Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller og verktøy, som brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging for å gi beslutningsstøtte. Vi kombinerer operasjonsanalyse, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og teknisk kompetanse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere på tvers av bransjer. Grunnlaget for vår forskning er optimering, matematisk, og bedriftsøkonomisk teori.

For oss er det viktig at du:

 • har minimum utdanning på mastergradsnivå.
 • har prosjektutviklingsferdigheter (utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)
 • har evne å holde tak i flere initiativer samtidig, og kunne omsette virksomheters behov til løsninger.
 • har engasjement og lyst til å bygge et fagmiljø
 • kan utføre kvantitativ analyse innen et eller flere av følgende områder:
 1. Optimering
 2. Simulering
 3. Usikkerhet
 4. Dataprosessering
 5. Kobling av modeller
 6. Statistikk

Som oss andre i gruppa ønsker du å utvikle deg som forsker i et miljø som jobber med oppdragsforskning. Du ønsker å jobbe tett sammen med virksomheter og være en god nettverksbygger i markedet. Du liker å samarbeide med andre, tar initiativ og ansvar, og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Dette vil du jobbe med:

 • Utvikle beslutningsstøtteverktøy og gjennomføre analyser hvor økonomiske og teknologiske aspekter kombineres, basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser. Vi bruker et systemperspektiv, modellerer og analyserer komplekse sammenhenger i et industrielt og samfunnsmessig perspektiv, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.
 • Utvikle forretningsmodeller basert på, eller som grunnlag for, de økonomiske analysene og modellene.
 • Problemstillinger innenfor et bredt spekter av samfunnsområder, sektorer og faglige tilnærminger.
 • Bidra til etablering av nye prosjekter og nettverk for SINTEF
 • Jobben innebærer både faglig arbeid, prosjektledelse, og arbeid tett sammen med nasjonale virksomheter og internasjonale partnere.
 • Sammen utvikler og anvender vi metoder og økonomisk teori innenfor blant annet følgende satsingsområder: Energi og klima; Sirkulær økonomi og bioøkonomi; Smart og grønn industri; Helse; Transport.

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller post doc.
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Oppstart: Fra og med høst 2018. Vi oppfordrer også master-studenter som er ferdig våren 2019 til å søke.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Vibeke Stærkebye Nørstebø (Forskningsleder)

Telefon: 99010540

E-post: [email protected]

Søk på stillingen