Ledig stilling ved SINTEF

Forskere til avdeling Gassteknologi

Søknadsfrist: 01.12.2019

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi er på jakt etter forskere fra flere fagområder. Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører store prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi har en ledende rolle i flere EU-prosjekter innen hydrogen og CO-håndtering (CCS). Vi leder blant annet NCCS, som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS. Vi er også vertskap for det nylig startede Petroleumssenteret LowEmission som skal hjelpe olje- og gassindustrien til å bli utslippsfri innen 2015. Videre er vi sentrale i FME HighEFF som er senteret for energieffektivisering i industrien

Kundeporteføljen består av nasjonale og internasjonale virksomheter fra små bedrifter til store globale selskaper. Vi har kontinuerlig kundedialog på forsker- og ledernivå for å sikre at vi forstår kundens behov og interesser. Slik sikrer vi forankring og et godt utgangspunkt når vi sammen med samarbeidspartnere i industrien og akademia utvikler prosjekter.

Viktige fag i prosjektene våre er prosessteknologi, strømningslære, og termodynamikk. Innenfor prosessteknologi har vi et sterkt miljø som jobber med simuleringer av komponenter og prosesser for CO2-fangst, industriell varmegjenvinning og hydrogenproduksjon, -transport og -lagring. Prosessintegrasjon, optimalisering og kostnadsestimering er viktige fagfelt. Vi er opptatt av å utvikle prosesser som er mest mulig effektive og muliggjør ren og effektiv industri i fremtiden.

Vi har et moderne laboratorium der vi legger vekt på høy kvalitet og høy sikkerhet. Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

Noen eksempler på hva vi gjør i laboratoriet:

  • eksperimenter for å undersøke H2-produksjon
  • trykkavlastning av CO2-systemer
  • testing av nye konsepter for varmevekslere og kondensering av CO2-dråper på nano-strukturerte overflater

Vi utvikler og bruker matematiske modeller. Disse beskriver detaljert termodynamikk, strømning og faseovergang i varmevekslere og andre komponenter og de kan også brukes i prosessimuleringer. Vi utvikler og bruker også kjedeanalyser, for eksempel rettet mot hydrogen- og CCS-kjeder.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling, innovasjon og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene.

Vi trenger nye forskere med relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgrads-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Vi er også interesserte i søkere på mastergrads- eller doktorgrads-nivå med praktisk ingeniørbakgrunn fra fag som maskin, elektro, automasjon eller prosessteknologi. Erfaring med innovasjon og startsups er også noe vi ser etter.

Vi tilbyr:

  • Et verdensledende forskningsmiljø
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Konkurransedyktig, avtalefestet lønn
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no