Ledig stilling ved SINTEF

Forskere (markedsmodeller for vannkraft) - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 15.01.2020

Vil du forske på fremtidens markedsmodeller for vannkraft?

Ønsker du å forske på fremtidens markedsmodeller for vannkraft?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi søker deg om har lyst til å jobbe med utvikling av metoder og modeller for vannkraft basert kraftmarkeder. Forskningen omfatter analyser av fremtidens kraftsystem, som f.eks. endring i markedsdesign og sektorkobling, en tettere integrering av det nordiske kraftsystemet mot Europa, omstillingen til lavutslippssamfunnet og den pågående digitaliseringen.

Hva er fremtidige verdien av norsk vannkraft? Og hvordan kan vannkraften levere fleksibilitet til å støtte opp variabel fornybar kraftproduksjon? Det er to sentrale spørsmål i utviklingen av fremtidens markedsmodeller for vannkraft, som er avgjørende, for å realisere verdien av norsk vannkraft i et fremtidig europeisk nullutslipps kraftsystem.

Vi utvikler konsepter, metoder og markedsmodeller for prisprognosering og driftsplanlegging av vannkraften. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og NTRANS som adresserer fremtidens rolle av vannkraften i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Kunnskap om kraftmarkeder og optimering er nødvendig. I tillegg er ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering av modeller og algoritmer (Python, Fortran, C++)
  • Samfunnsøkonomi
  • Kraftsystem- og lastflytanalyser

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com