Ledig stilling ved SINTEF

Forskere (ladeinfrastruktur for elektrisk transport) - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 15.01.2020

Vil du forske på fremtidens ladeinfrastruktur for elektrisk transport?

Vi er på jakt etter forskere som skal utvikle framtidens kraftnett. I SINTEF Energi utvikler vi framtidas bærekraftige energisystem i tett samarbeid med næringslivet.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle et distribusjonsnett som kan møte framtidens utfordringer. Vi utvikler metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Du vil blant annet jobbe optimal planlegging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet i prosjekt som FuChar og norsk-kinesisk samarbeid, samt arbeid med elektriske veier.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for framtidens kraftnett. Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag oppfordres også til å søke. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

Kandidater vurderes fortløpende. Søkere til denne stillingen vil bli vurdert for flere stillinger innen utvikling av fremtidens kraftnett hos SINTEF Energi med Henning Taxt som kontaktperson.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com