Ledig stilling ved SINTEF

Forskere (kraftsystemstabilitet og nettilkobling av havvind)

Søknadsfrist: 15.01.2020

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du forske på kraftsystemstabilitet og nettilkobling av havvind?

Havvind er en energikilde som kan bidra vesentlig til den fremtidige energiforsyningen i Europa. En realisering av en storstilt utbygging av havvind sammen med andre fornybare energikilder vil imidlertid påvirke kraftsystemstabiliteten. Vi søker deg som har kompetanse og lyst til å forske på dette for å finne gode løsninger i tett samarbeid med næringslivet.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

I SINTEF utvikler vi metoder og verktøy som kan brukes for å kunne planlegge og drifte kraftsystemet på en best mulig måte med store mengder fornybar energi. Vi benytter både avanserte numeriske beregninger, sanntidssimulering og fysiske forsøk i laboratorium.

Aktuelle tema som du kan jobbe med hos oss omfatter modellering av kraftsystemet, kraftelektronikk/HVDC omformere, lastflytanalyse, tidsserie simulering av dynamisk og transiente forløp, kraftsystemstabilitet, optimering, styring og regulering.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn som for eksempel kybernetikk. Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag oppfordres også til å søke. Norskkunnskaper er en fordel.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com