Ledig stilling ved SINTEF

Forsker (optimalisering i fremtidens energisystem)

Søknadsfrist: 15.01.2020

Vil du forske på optimal drift av kraftproduksjon i fremtidens energisystem?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med optimalisering i fremtidens energisystem. Forskningen omfatter modellering av produksjon fra bærekraftige energikilder som vann-, vind- og solkraft, og samspill mellom ulike energikilder og lagring. I tillegg kommer analyse av nye markedsdesign, samt de muligheter den pågående digitaliseringen gir for overvåkning og driftsoptimalisering i sanntid.

Hvordan driftes fremtidens energisystem best mulig? Hvordan er samspillet mellom storskala produksjon og distribuert produksjon, og hva er verdien av energilagring på ulike nivå i kraftnettet? Optimal utnyttelse av fornybare ressurser og energilagring vil bidra til det grønne skiftet og gi verdiskapning gjennom effektiv drift.

Vi utvikler konsepter, metoder og modeller for optimalisering av vannkraft og andre teknologier. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og CINELDI som adresserer fremtidens rolle for vannkraften i omstillingen til et lavutslippssamfunn og legger til rette for distribuert fornybar kraftproduksjon.

Ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Optimering
  • Kraftmarkeder og energisystem
  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering (Python, C++)

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com