Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen miljødesign av vannkraft

Søknadsfrist: 26.04.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Avdeling Energisystemer søker forsker med erfaring innen vannressurser og miljødesign av vannkraft

SINTEF Energi er en sentral aktør innen forskning på forvaltning av vannressurser, og har hatt en aktiv rolle i utviklingen av miljødesign av vannkraft over flere tiår. Vi søker stadig svar på nye forskningsutfordringer innen vannressursforvaltning knyttet til vassdrag og vannkraft.

SINTEF Energi samarbeider tett med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, innenfor vannforvaltning, hydrologi, hydraulikk og miljødesign av vannkraft. Miljødesign av vannkraft bidrar til at det tas hensyn til naturen under planlegging og drift av kraftproduksjon. Vi ser også på koblingen av vannkraft inn mot andre fornybare energikilder som sol- og vindkraft.

SINTEF Energi er forskningspartner i forskningssenteret HydroCen. Senteret jobber med forskning som skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og nye muligheter gjennom innovative løsninger.

Avdeling Energisystemer bidrar til å utvikle fremtidens bærekraftige forvaltning av vannressurser og vannkraftsystem for et klima i endring og i et internasjonalt samfunn som krever økt andel fornybar energi og balansekraft. Vi arbeider innen disse områdene:

 • Miljøvirkninger av vassdragsregulering
 • Fysiske prosesser og forhold i vassdrag
 • Hydrologi og tilsigsprognosering
 • Vannressursforvaltning og flerbruk av magasiner
 • Balansekraft fra norsk vannkraft

Som forsker i faglag Vannressurser vil du ha base i Trondheim og få anledning til å bidra i spennende forskningsprosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Du vil være i kontakt med våre oppdragsgivere innen vannkraftbransjen, vassdrags- og energiforvaltning, Norges Forskningsråd og EU. Vi bruker mange modelleringsverktøy og vi har en del feltarbeid i Norge og utlandet.

Vi søker etter deg som:

 • Har stor interesse for forskning innenfor vannressurser og vassdragsmiljø
 • Blir motivert av å jobbe i team
 • Trives med kundekontakt og prosjektledelse
 • Har gode evner til prosjektutvikling og salg
 • Har gode evner til mål- og resultatorientering
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant høyere utdanning

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com