Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen energisystemanalyse og modellering

Søknadsfrist: 15.01.2020

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse og data science. Vi utvikler og anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen utvikling, analyse og anvendelse av komplekse energisystemmodeller. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av stordatametoder og maskinlæring.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgradsnivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk, fysikk eller økonomi. Grunnet stort tilfang av prosjekter søkes det potensielt etter flere personer med ulik bakgrunn, kompetanse og fartstid. Det er en fordel med noen års forskningserfaring, men dette er ingen forutsetning for ansettelse. Vi søker personer som kan bringe viten og vilje til vårt team innen et eller flere av følgende områder:

 • Modellering og analyse av kraft- og energisystemer generelt
 • Analyse innen vannkraftdominerte systemer spesielt
 • Anvendelse av maskinlæringsalgoritmer og stor-datateknikker på komplekse datasett
 • Økonomisk analyse av energirelaterte problemstillinger
 • Kjennskap til nordiske/europeiske modeller for kraft- og energianalyse
 • Even og vilje til å aktivt delta i utvikling av teamets strategi og prosjektportefølje

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Det er forventet at faglagets medlemmer til en stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com