Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - Marine konstruksjoner og operasjoner

Søknadsfrist: 20.10.2019

SINTEF Ocean har stor aktivitet knyttet til marine konstruksjoner og marine operasjoner og søker etter nye nysgjerrige medarbeidere. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer, spesielt offshore vind, offshore olje og gass og kystkonstruksjoner, og er sentrert rundt utvikling av fag og analysemetodikk, gjennomføring av analyser, studier og modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og kommersiell programvare. Forskningsprosjektene våre finansieres av Norges Forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og industripartnere. Vi har en robust prosjektportefølje med både kortvarige og langvarige prosjekt og avdelingen er engasjert i flere senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), samt senter for fremragende forskning, AMOS ved NTNU.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor et eller flere av områdene:

 • Utvikling av metoder og numeriske verktøy for simulering, design og analyse
 • Utførelse av analyser, utredninger og konseptstudier
 • Brukerstøtte for eksterne og interne brukere av simuleringsverktøy
 • Laboratorietesting og verifikasjon
 • Prosjektledelse og prosjektutvikling

Vi søker etter personer som:

 • Har master, sivilingeniør eller doktorgrad innen hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk eller tilsvarende
 • Brenner for teknologiske muligheter knyttet til havet
 • Kjennskap til søknadsarbeid mot virkemiddelapparat, slik som Norges Forskningsråd og EU sine rammeprogram for forskning er en fordel
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Er nyutdannet eller har noen års erfaring fra arbeidslivet

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com