Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - havbasert miljømodellering

Søknadsfrist: 20.10.2019

SINTEF Ocean ser etter forskere som kan styrke vår spennende avdeling for miljø og nye ressurser. Med tildeling av infrastrukturmidler til Fjordlab og initiering av Ocean Space Center i Trondheim har vi behov for å styrke vår kompetanse på havbasert miljømodellering.

Du vil jobbe med flere havbaserte miljømodeller med forskjellige anvendelsesområder innen blant annet havbruk og miljøteknologi, dataanalyse, digital forskningsstøtte og forskningsformidling.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vi jobber med numeriske modeller for transport, nedbrytning og skjebne knyttet til sjøbaserte utslipp og forurensninger, havstrømmer og økosystemer. SINTEF OSCAR og SINTEF DREAM er sentrale vitenskapelige og kommersielle modeller med en verdensomspennende brukerbase som avdelingen har ansvaret for forskning og videreutvikling av. SINMOD er en hav- og økosystemmodell som brukes til å undersøke ulike problemstillinger innen havbruk og andre marine industrier.

Vår oppgave er å utvikle vitenskapelig modellverktøy av høy faglig kvalitet og gjøre dem tilgjengelig for våre kunder og oppdragsgivere. Dine arbeidsoppgaver vil ligge i skjæringspunktet mellom numerisk modellering, maskinlæring og dataanalyse. Du vil bidra til gjennomføring og utvikling av nye prosjekter innenfor disse fagområdene.

Vi arbeider både i team og tverrfaglig i og utenfor avdelingen. Du må være nysgjerrig og lærevillig på andre fagfelt, samt at du trives med å arbeide tett med andre.

Vi søker etter deg som:

  • Har PhD eller tilsvarende kompetanse innen numerisk fysikk, anvendt matematikk, kybernetikk, hydrodynamikk, miljømodellering eller lignende
  • Har erfaring med programmering, implementering av maskinlæring og numeriske metoder
  • Er faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
  • Jobber godt i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
  • Kommuniserer godt på norsk både internt i organisasjonen og eksternt mot kunder, muntlig og skriftlig.
  • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
  • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com