LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker innen Industriell økonomi og optimering

Søknadsfrist: 15.06.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.


SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering.

(English below)

Har du lyst til å være med på å finne løsninger på dagens og fremtidens store samfunnsutfordringer?

Vi søker nye medarbeidere i Trondheim. Arbeidssted Oslo kan også vurderes.

Om avdelingen og forskningsgruppen:

Forskningsgruppen Industriell Økonomi og Optimering er en del av avdelingen Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri. Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller og verktøy, som brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging for industri og forvaltning. Vi kombinerer operasjonsanalyse, økonomi og bærekraftsanalyser med teknisk kompetanse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere på tvers av bransjer.

Vi skal i tiden fremover styrke vår satsing innenfor Operasjonsanalyse og Økonomi, og søker etter engasjerte personer som kan være med å bidra til dette. Hovedaktiviteten vår er i Trondheim, men vi har også medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikle beslutningsstøtteverktøy og gjennomføre analyser hvor økonomiske, miljø- og teknologiske aspekter kombineres.
 • Bidra til etablering av nye prosjekter og nettverk for SINTEF.
 • Jobben innebærer både faglig arbeid og prosjektledelse. Arbeidet i SINTEF skjer i nært samarbeid med våre kunder fra industri og offentlig sektor, og ofte sammen med andre nasjonale og internasjonale partnere.
 • Du vil jobbe med problemstillinger innenfor et bredt spekter av samfunnsutfordringer, teknologier og sektorer og bli en del av tverrfaglige prosjektteam.
 • Sammen utvikler vi modeller og anvender matematisk og økonomisk teori innenfor blant annet følgende områder:
  • Energisystemer og nullutslippsteknologier
  • Sirkulær økonomi og modellering av bærekraft i industriell beslutningsstøtte
  • Verdikjedeoptimering, Produksjons- og transportplanlegging

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har engasjement og lyst til å bygge et sterkt fagmiljø og godt fellesskap med kollegaer.
 • Solid kunnskap innen et eller flere av følgende områder:
  • Optimering / Operasjonsanalyse
  • Økonomi / Økonometri / Maskinlæring
  • Modellering / Simulering / Dataprosessering

Programmeringsferdigheter og interesse for det er en fordel. Vi utvikler modeller i flere språk, deriblant Python, Julia og R. Vi jobber i team, med gode muligheter for læring i nye språk og plattformer fra gode kolleger.

Stillingene krever minimum utdanning på mastergradsnivå. Doktorgrad innen relevant fagfelt vil telle positivt, men er ingen forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • Ønske om å utvikle deg som forsker i et miljø som jobber med oppdragsforskning.
 • Samarbeidsevne og evne til å ta initiativ og ansvar vektlegges.
 • Ønske om å jobbe tett sammen med aktører i markedet for å løse reelle problemer.
 • Muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk.
 • Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø.
 • Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD-studier
 • Et sosialt og kreativt og godt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Oppstart: Høst 2023.

-----

In Engish:

SCIENTISTS IN INDUSTRIAL ECONOMICS / OPERATIONS RESEARCH

Are you interested in developing solutions on industrial and societal challenges related to renewable energy systems, circular and bioeconomy, process industry and healthcare?

We are looking for new team members.

The department and research group:

The research group Operations Research and Economics is part of the department Sustainable Energy Technology in SINTEF Industry. We perform analyses and develop advances models and tools, used for operational and strategic planning, to give decision support for public and private actors. We combine operations research, economics, environmental impacts, and technology competence in modelling of value chains and portfolios. We use optimization, mathematical and economic theory as basis for our research. We use a system perspective, modelling and analysing complex industrial and societal relations, and we include system dynamics and uncertainty analyses in our modelling.

Main work tasks:

 • Develop decision support tools and perform analyses combining technological, economic, and environmental aspects.
 • Establish new projects and networks for SINTEF.
 • Scientific work and project management, in close collaboration with our customers and partners in Norway and abroad.
 • Develop models, using mathematical and economic theory in some of our strategic focus areas:
  • Energy systems and zero emission technologies
  • Circular economy and modelling of sustainability in decision support tools
  • Value chain optimization
  • Production and transport planning

Qualifications:

 • Engagement, willingness, and desire to develop a strong research community together with colleagues.
 • Quantitative analyses in one or more of the following:
  • Optimization / Operational analysis
  • Economics / Econometrics
  • Modelling / Simulation / Data processing
 • Good programming skills is an advantage.

We are looking for candidates with a minimum of master's degree. PhD would be beneficial.

About you:

 • Want to work with applied research in tight collaboration with our customers.
 • Are professionally skilled, committed, and curious.
 • Have good collaboration skills, are team players and have good project implementation skills.
 • Communicate well, internally as well as externally.
 • Master English both in writing and orally and are knowledgeable in Norwegian.

We offer

 • Good personal and career development.
 • A position in a multidisciplinary team of scientists
 • Skilled and pleasant colleagues.
 • A vibrant and inspiring professional and research environment in a research organization that is leader in many research areas at the European level.
 • International challenges and opportunities.
 • Competitive pay and flexible working hours.
 • Good pensions and insurance schemes.

Start: Autumn 2023

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS