LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker - Maritim logistikk

Søknadsfrist: 05.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å være med å gjøre maritim transport smartere og grønnere?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. Vi har nå ledig stilling innen Maritim Logistikk.

Faggruppen Maritim logistikk har stor aktivitet innen, og ser muligheter for ytterligere vekst blant annet innen fremvoksende industrier som offshore vind og havbruk. SINTEF Ocean har en sentral posisjon nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljøet deltar i flere store langsiktige forskningsprogram, men gjennomfører også mindre innovasjonsprosjekter i tett samarbeid med industriaktører. Aktiviteten vår er sentrert rundt forskning, innovasjon og rådgivning, samt utvikling av analysemodeller og beslutningsstøtteverktøy.

For å ytterlig styrke vår satsning ønsker vi å ansette medarbeidere med kompetanse fra relevante teknologiske og/eller økonomiskdigitalisering, automatisering og optimering av maritim transport og logistikke fag, gjerne med interesse for modellering og programmering.

Arbeidshverdagen vil bestå av oppgaver innen disse områdene:

 • Analyse og rådgivning for offshore og maritim verdikjede
 • Modellering (simulering og optimering) og programvareutvikling
 • Bidra i utvikling og ledelse av prosjekter innen maritim transport og logistikk
 • Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt nettverk og marked

SINTEF søker deg som har:

 • Relevant universitetsutdannelse på MSc eller PhD-nivå, innenfor industriell økonomi, marin teknologi, informatikk/programvareutvikling, system integrasjon, kunstig intelligens eller tilsvarende fagområder
 • Relevant erfaring fra forskningsmiljø og/eller maritim industri
 • Gode analytiske evner, metodisk i tilnærming til problemstillinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • Interesse for modellering og programmering av innovative beslutningsstøtteverktøy
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av tverrfaglig samarbeid
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Vi har kontorer i Trondheim, Bergen og Oslo. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS