Ledig stilling ved SINTEF

Forskere / rådgivere innen bygningsfysikk

Søknadsfrist: 08.03.2020

SINTEF i Trondheim søker forskere/rådgivere innen bygningsfysikk

Byggenæringen står foran store utfordringer knyttet til klimaendringer og bærekraft. Dette krever nytenkning og innovative løsninger. SINTEF Community er bransjens viktigste forsknings- og utviklingspartner i dette arbeidet.I avdeling Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner er vi 70 medarbeidere som har spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, byggeteknikk og nullutslippsløsninger.

Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling.Avdelingen har godt utstyrte laboratorier som dekker byggenæringens behov for tjenester. Vi er sterkt involvert i forskningssentre som SFI KLIMA 2050 (Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur) og FME ZEN (The Centre on Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities). Alle prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med kunder og undervisnings- og forskningsmiljø. For mer informasjon, sewww.sintef.no/community.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

I 2020 starter vi flere nye tverrfaglige forskningsprosjekter hvor vi skal utvikle løsninger og forretningsmodeller for klimatilpasning av boliger. I prosjektene skal ingeniører, arkitekter, økonomer og aktører fra bygg- og forsikringsbransjen jobbe sammen.

Vi ønsker nå to nye medarbeidere til faggruppen Bygningsfysikk, som kan jobbe spesielt med forskning og spesialrådgivning. Du blir en del av et godt faglig miljø, med stor frihet til å utforme din egen hverdag, og et stort ansvar. Vi er i dag 15 personer som jobber med å utvikle løsninger for fremtidens energieffektive bygninger. Gjennom våre prosjekter vil du utvikle din kompetanse og få anledning til å påvirke hvordan bygninger i Norge utformes.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglige utviklingsoppgaver i nært samarbeid med industrien og andre enheter i SINTEF
 • Arbeid i grensesjiktet mellom forskning og spesialrådgivning
 • Energiberegninger og varme- og fukttekniske beregninger og vurderinger
 • Prøving og utvikling av produkter og løsninger i et laboratorium i verdensklasse
 • Skadeanalyser med vurdering av løsningers egnethet og utbedringstiltak
 • Spesialrådgivning innen områder som fukt, varme, lufttetthet, solskjerming og inneklima
 • Utarbeidelse av anvisninger i Byggforskserien
 • Utvikle, gjennomføre og være prosjektleder for store og små oppdrag innen alle avdelingens virksomhetsområder
 • Kunnskapsformidling – både vitenskapelig og populærvitenskapelig

Kompetanse og kvalifikasjoner

Vi ønsker å styrke laget med kompetanse innen ett eller flere av disse områdene:

 • energibruk i bygg
 • klimatilpasning
 • bygningsteknologi
 • varmeisolering
 • fuktteknikk
 • Byggfaglig utdanning på M.Sc- eller PhD-nivå

Vi arbeider også tett med fagmiljøer innen byggeteknikk, konstruksjonsteknikk, tekniske installasjoner, energisystemer, livsløpsanalyse og arkitektur for å utvikle løsninger med god funksjonalitet. Du har gjerne erfaring fra norsk byggenæring, enten som entreprenør, rådgivende ingeniør eller annet. Du har gjerne et godt nasjonalt nettverk.

Andre kvalifikasjoner:

 • Være en faglig dyktig lagspiller
 • Være kunde- og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ha interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid og like å arbeide i team

Vi ønsker også å styrke vår internasjonale virksomhet og samarbeidet i EU-finansierte forskningsprosjekter. Har du erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter og EU-samarbeid, oppfordres du til å søke selv om din faglige profil faller noe på siden av våre kompetanseområder.

Nyutdannede med byggfaglig utdannelse oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • SINTEF-skolen med variert utviklingstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • En variert arbeidshverdag
 • Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU
 • Trivelig arbeidsplass med gode kollegaer

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com