Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk utreder / forsker 1108

Søknadsfrist: 08.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om NORMENT

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) er et Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd og med Universitetet i Oslo som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inkludert schizofreni og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver en rekke underprosjekter som spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling. NORMENT koordinerer store transnasjonale multisenter studier som involverer alle psykiatriske sykehus og klinikker i Oslo-regionen og også flere forskergrupper ved Universitetet i Oslo. NORMENT har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Les mer om oss her.

Om stillingen

Vi søker nå en klinisk utreder til et pågående forskningsprosjekt om ungdomspsykose (Ungdoms-TOP eller UTOP). Prosjektet er del av TOP-prosjektet som er knyttet til NORMENT og administreres av Senter for Psykoseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. UTOP ble startet i 2012 med hensikt å øke kunnskapen om tilstander blant ungdommer. Vi har opprettet en klinisk kohort av pasienter fra BUP klinikkene og friske frivillige deltagere fra Oslo-regionen, i hovedsak innenfor Oslo universitetssykehus, og følger alle deltakere over tid. I tillegg fortsettes førstegangsinklusjonen av prosjektdeltagere. Ungdommene undersøkes med standardiserte instrumenter for klinisk karakteristikk, hjerneavbildning, nevropsykologiske tester og blodprøver for biomarkører og genetikk.

Arbeidsoppgavene til klinisk utreder i UTOP er å koordinere og utvikle rekruttering av pasienter og friske deltagere, samt gjøre den kliniske inklusjonen. I praksis innebærer dette å utrede forskningsdeltagere med kliniske protokoller, følge til MR-undersøkelse mm. Det oppmuntres til egen forskning innen rammen for prosjektet i stillingen.

Stillingen er en 100 % stilling som forsker SKO 1108 for en periode på 8 måneder med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsbakgrunn som lege eller klinisk psykologi
 • Klinisk erfaring fra psykosediagnostikk hos voksne og ungdom.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring er en fordel
 • Førerkort for klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

Klinisk utreder kommer til å samarbeide med forskere i UTOP og NORMENT, og evne til samarbeid samt interesse for psykoseforskning og psykiatrisk problematikk blant ungdom vektlegges.

Vi søker deg som

 • liker å jobbe med mennesker
 • er empatisk og tålmodig
 • er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter utdanningsnivå og kompetanse i SKO 1108 (master-/profesjonsnivå) med årslønn fra kr 468 300 til kr 535 000
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknad

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor

Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ansvarlig prosjektleder er professor Ingrid Agartz, epost: [email protected]
 • For spørsmål om elektronisk søknad kan du kontakte HR-rådgiver Svetlana Trofimova, epost: [email protected]

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS