Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Om stillingen

Stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Senter for rus- og avhengighetsforskning er ledig. Arbeidssted er Oslo Universitetssykehus Ullevål. Stillingen er 3-årig.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) driver klinikk-nær rusmiddelforskning, med tradisjon for forskning på konsekvenser av opioid bruk og legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Senteret driver også veiledning og undervisning. Fagmiljøet er tverrfaglig og forskningen er organisert i forskergrupper. Vi har som mål å være en sentral forskningsaktør på våre områder både nasjonalt og internasjonalt.

Stilling som nå utlyses vil inngå i en av SERAFs forskergrupper. Det forutsettes at den som ansettes inngår i en av gruppene og det vil primært være gruppen LAR-forskning. Det forventes også at vedkommende vil videreutvikle egen forskningsportefølje i samarbeid med sin gruppe og senterledelsen, og bidra til å utvikle nye prosjekter, relevante samarbeid og søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en dedikert forsker med erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår forskning knyttet tilheroinassistert behandling (HAB).

For å evaluere behandlingsnytte har vi erfaring med å koble data fra kliniske kohorter mot offentlige tilgjengelige registre, og ønsker å benytte/ utvikle disse metodene videre for å studere behandlingsutfall som frafall i behandling, sykelighet og dødelighet mm.

HAB er en ny behandlingsmetode i Norge og SERAF har på oppdrag fra Helsedirektoratet i oppgave å evaluere HAB prøveprosjektet i løpet av de neste årene.

Samarbeid med øvrige aktører involvert i prosjektet og i de to byene hvor HAB tilbys (Oslo og Bergen) inngår i stillingen. Undervisnings- og formidlingsoppdrag samt relevante bidrag til senterets øvrige oppgaver vil kunne inngå i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Embetsstudium eller mastergradsutdanning på relevant fagområdet, fortrinnsvis medisin eller psykologi. Spesialitet i rusmedisin eller psykiatri teller positivt
 • PhD på relevant fagområde
 • Det er en fordel med gjennomført postdoktorperiode /utførte selvstendige forskningsprosjekter innen relevante fagfelt
 • Erfaring med forskningsveiledning på PhD nivå teller positivt
 • Primær kvantitativ metodekompetanse er nødvendig. Erfaring med registerdata/store datasett og gode analyseferdigheter prioriteres
 • Egen erfaring med forskningsprosjektets faser fra planlegging, gjennomføring, analyser og publisering er sentralt
 • Erfaring og sterk interesse for forskning på området rus og avhengighet prioriteres. Erfaring enten klinisk eller fra forskning på opioid ruslidelse og/eller LAR teller positivt
 • Dokumentert klinisk kompetanse på rus- og avhengighetslidelser (evt psykiatri) inkludert moderne tiltaksprinsipp på området er ønskelig og vil prioriteres
 • Forskningserfaring fra sentrale utfall i rusfeltet som retensjon, sykelighet, livskvalitet eller dødelighet vil telle positivt
 • Erfaring med vitenskapelig publisering prioriteres
 • Det forventes svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • Det er en fordel med gode kunnskaper i norsk/skandinavisk

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til prosjektarbeid
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Du bør være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • årslønn i lønnsspenn 594 300 – 715 900 NOK avhengig av kompetansenivå
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har enovertakelsesavtalefor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen: kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS