Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker innen språkteknologi

Søknadsfrist: 01.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Stilling som forsker innen språkteknologi ledig ved Language Technology Group (LTG) Institutt for informatikk

Tilsettingen er midlertidig og gjelder for en periode på tre (3) år. Startdato innen 01.10.2022.

Mer om stillingen/prosjektbeskrivelse

Stillingen er tilknyttet et nytt forskningsprosjekt finansiert av Forskingsrådet og ledet av Folkehelseinstituttet som omhandler bruk av sentimentanalyse på fritekst i pasientrapporter innen helsesektoren. Arbeidet utføres ved Språkteknologigruppen (LTG) ved Seksjon for maskinlæring på Institutt for informatikk ved UiO. Hovedfokuset i denne stillingen vil være å bistå ved annotasjon av data, samt utføre eksperimenter med nevrale modeller for sentimentanslyse på flere nivåer; fra setningsnivå til frasenivå.

Arbeidet vil også involvere å tilrettelegge for anvendelse av ferdigtrente modeller for sluttbrukere (via f.eks. Python-API, web-demo, osv.). Arbeidet krever dermed gode programmeringsferdigheter (i Python) samt erfaring med annotasjon av data samt trening og anvendelse av maskinlæringsmodeller for tekstanalyse. Kandidaten vil samarbeide nært med andre forskere ved LTG, og forventes også å ta del i vitenskapelig publisering knyttet til arbeidet.

For mer informasjon om LTG, se her.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Det kreves mastergrad innenfor områder som er relevant for prosjektet (informatikk / computer science, eventuelt lingvistikk, med spesialisering innenfor språkteknologi eller maskinlæring)
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Siden arbeidet vil være knyttet til annotasjon, modellering og analyse av norsk tekst må det kunne dokumenteres gode ferdigheter i norsk
 • Søkere må kunne dokumentere tidligere erfaring med maskinlæring og språkteknologi / NLP
 • Erfaring fra trening av nevrale modeller tillegges særskilt vekt, og da spesielt bruk av språkmodeller basert på transformer-arkitekturer (BERT, osv)
 • Søkere må kunne dokumentere gode programmeringsferdigheter i Python

Ønskelig erfaring:

 • Tidligere erfaring med plattformer som PyTorch
 • Erfaring med HPC
 • Tidligere erfaring med annotasjonsprosjekter

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 501 200 – 544 400 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet som forsker (stillingskode 1108)
 • Faglig sterke arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS