Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i immunologi med fokus på vaksineforskning

Søknadsfrist: 05.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, har ledig 20 % stilling som forsker (SKO1109) for en periode på 2 år og 9 måneder innen immunologi (vaksineforskning).

Stillingen er knyttet til prosjektet «Turning recessive epitopes into dominant epitopes: application to a universal influenza vaccine», som er et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd med oppstart 1.10.2020.

Mer om stillingen

Kandidaten som skal tilsettes skal lede prosjektet ‘Turning recessive epitopes into dominant epitopes: application to a universal influenza vaccine’, som er et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd med oppstart 1.10.2020. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

Prosjektledelse, for å påse at prosjektet drives i tråd med prosjektbeskrivelsen.

Prosjektrapportering, som inkluderer rapportering av prosjektøkonomi og fremdrift til NFR.

Drift av prosjektet, som inkluderer koordinering av arbeid mellom de ulike work packages, og mellom de forskjellige prosjektmedarbeidere.

I tillegg forventes det at den tilsatte aktivt deltar i forskningen i prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker høyt motiverte og strukturerte kandidater som er fremragende i laboratoriet og besitter gode samarbeidsevner. Kandidatene bør ha interesse for å være del av et internasjonalt og interaktivt arbeidsmiljø

  • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor immunologi.
  • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
  • God kjennskap til influensa og influensavaksine.
  • God kjennskap til DNA-vaksine.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

  • God kunnskap innen molekylærbiologi.
  • Erfaring med dyreforsøk.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • kopier av vitnemål og attester
  • publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Ønsket tiltredelse er 01.01.2021

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS