Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker (50 %) - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 12.07.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

GliaLab har ledig stilling som forsker i 50% stilling for en periode på 12 måneder med mulighet for forlengelse innen datainnsamling og dataanalyse av tofotonmikroskopidata og elektrofysiologidata.

GliaLab er en forskergruppe som primært arbeider med tofotonmikroskopi av astrocytter i hjernen til mus. Et typisk prosjekt involverer flere titalls terrabyte med mikroskopidata og vi er avhengige av å ha god kompetanse på avansert dataanalyse og -håndtering. Arbeidet vil bestå i videreutvikle vår analyseplattform (MATLAB) for tofotonmikroskopi-data med tilhørende datatyper, samt å bidra til datainnsamling til pågående prosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått profesjonsstudium i medisin eller mastergrad eller tilsvarendeinnenfor matematikk/fysikk, IT eller annen relevant retning.
 • Svært gode programmeringsferdigheter. Det er forventet at kandidaten raskt kan sette seg inn i den allerede meget omfattende analyseplattformen vi bruker og videreutvikle denne. God kunnskap i teori og praksis om objektorientert programmering og modularitet er en forutsetning. Dokumenterte ferdigheter for analyse av tofotonmikroskopidata og utvikling av programvare til dette bruket er en forutsetning.
 • Kandidaten må dokumentere ferdigheter til selvstendig å kunne utføre tofotonmikroskopi.
 • Kandidaten må ha en grunnleggende forståelse for nevrovitenskap og cellebiologi.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på både kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre datainnsamling og dataanalyse. Kandidaten vil jobbe tett i samarbeid med eksperimentalister og må evne å tilgjengeliggjøre sitt arbeid og analyser for disse.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 491 200 til kr. 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1108)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS