Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker (100%) ved Kardiologisk avdeling ved Hjerte-, lunge og karklinikken (HLK)

Søknadsfrist: 18.02.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som forsker SKO 1108 (100%) er ledig ved Kardiologisk avdeling,Hjerte-, lunge og karklinikken.

Stillingen er et 10 måneders engasjement og den som ansette skal primært jobbe med registerstudie på diastolisk dysfunksjon. Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). Forskningsgruppen ledes av professor Thor Edvardsen og er tilknyttet til forskningsgruppen Hjertefunksjon og bildediagnostikk:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/hjertefunksjon-bildediagnostikk/index.html

Edvardsens gruppe er en del av K.G.Jebsens senter for hjerteforskning:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/kgj-hjerteforskning/

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal bl.a. arbeide med ekkokardiografiske undersøkelser og analyser.

 • Rekruttere, informere og forberede studiedeltakere til undersøkelsene.
 • Gjennomføre nødvendige kliniske undersøkelser av studiedeltakerne.
 • Utføre ekkokardiografiske undersøkelser.
 • Innsamling av alle nødvendige data.
 • Gi tilbakemelding og nødvendig oppfølging av studiedeltakere.

Stillingen egner seg godt til å lære basisferdigheter i forskning som kan gi grunnlag for å gå videre med et PhD prosjekt.

Opplæring vil bli gitt.

Regler om tilsetting i forskerstilling:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/bruk-forskerstillinger.html

Kvalifikasjonskrav

 • Aktuelle kandidater må være cand.med.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/annet skandinavisk språk og må beherske engelsk.
 • Interesse og motivasjon for forskning på hjertesykdommer.
 • Det legges stor vekt på kjennskap til hjertesykdommer og ekkokardiografi.
 • Erfaring fra klinisk pasientarbeid er en nødvendighet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Motivert for en krevende jobb, med høyt tempo i hverdagen
 • Kan arbeide selvstendig, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområdene når det trengs
 • God serviceinnstilling
 • Kunne etterleve strenge etiske krav

Vi tilbyr

 • lønn fra kr.479 600 til kr.532 300 avhengig av kompetanse i stilling som (stillingskode1108)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen