Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker - GliaLab

Søknadsfrist: 16.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

GliaLab har ledig stilling som forsker for en periode på 6 måneder med mulighet for forlengelse innen dataanalyse av tofotonmikroskopidata og elektrofysiologidata.

GliaLab er en forskergruppe som primært arbeider med tofotonmikroskopi av astrocytter i hjernen til mus. Et typisk prosjekt involverer flere titalls terrabyte med mikroskopidata og vi er avhengige av å ha god kompetanse på avansert dataanalyse og -håndtering. Arbeidet vil bestå i videreutvikle vår analyseplattform (MATLAB) for tofotonmikroskopi-data med tilhørende datatyper.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor matematikk/fysikk, IT eller annen relevant retning.
 • Svært gode programmeringsferdigheter. Det er forventet at kandidaten raskt kan sette seg inn i den allerede meget omfattende analyseplattformen vi bruker og videreutvikle denne. God kunnskap i teori og praksis om objektorientert programmering og modularitet er en forutsetning. Dokumenterte ferdigheter for analyse av tofotonmikroskopidata er en forutsetning.
 • Kandidaten må ha en grunnleggende forståelse for nevrovitenskap og cellebiologi.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på både kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet. Kandidaten vil jobbe tett i samarbeid med eksperimentalister og må evne å tilgjengeliggjøre sitt arbeid og analyser for disse.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr456 400 til kr. 523 200 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1108)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen