SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Tyrili Forskning og Utvikling!

Forsker - Tyrili FoU

Søknadsfrist: 20.08.2021

Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.


Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har tilsammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel.

Tyrili Forskning og Utvikling (Tyrili FoU)

Tyrili FoU sitt mandat er å styrke og utvikle Tyrilis behandlingstilbud, samt å bidra til kunnskapsutvikling på rusmiddel- og avhengighetsfeltet.

Dette gjør vi gjennom:

 • Forskning
 • Evalueringsforskning på egen virksomhet
 • Kvalitet- og forbedringsarbeid (brukerundersøkelser)
 • Utviklingsprosjekter
 • Utvikling og implementering av nye metoder og arbeidsmåter
 • Kunnskapsutvikling
 • Dokumentasjon og kartlegging
 • Skriftlig og muntlig formidling både internt og eksternt
 • Rådgivning internt

Tyrili FoU består av seks medarbeidere, hvorav fire forskere, med et bredt spekter av ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Vi søker

Tyrili søker en forsker til å bli en del av vårt team. Arbeidssted vil være Tyrilisenteret i Oslo.

Tyrilisenteret i Oslo ligger på Kampen i Oslo og har til enhver tid 25–30 mannlige pasienter og tilbyr langtids døgnbehandling av rusmiddelavhengighet, samt ambulant behandling før og etter døgninnleggelse.

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller minimum mastergrad/hovedfag innen helse-, sosial- eller samfunnsvitenskapelige fag
 • Erfaring eller kunnskalp fra rusfeltet er en fordel
 • Kunnskap om og erfaring fra bruk av kvalitativ metode
 • Erfaring med skriving av forskningsartikler og annen publisering
 • Erfaring med prosjektledelse og implementering
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Arbeidsoppgaver

 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Undervisning og faglig veiledning
 • Kvalitetsmålinger og evaluering av Tyrilis tilbud, samt rådgivning med virksomheten om kvalitetsforbedring
 • Dokumentasjonsarbeid

Personlige egenskaper

 • Det forventes høy grad av selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner vektlegges
 • Bred faglig interesse, engasjement og nysgjerrighet
 • Du må være strukturert og løsningsorientert
 • Du må være initiativrik og ha god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Praksisnær fagutvikling og muligheten til å være med å utvikle en av Norges største aktører innen behandling for personer med alvorlig rusmiddelavhengighet
 • Et trivelig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og engasjerte medarbeidere
 • Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjert tverrfaglig miljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag og arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS