Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Forsker innen dyrehelse og parasittologi

Søknadsfrist: 27.03.2020

Ved Veterinærinstituttet, seksjon forskning mattrygghet og dyrehelse, er det ledig en fast stilling som forsker innen dyrehelse og parasittologi, med arbeidssted i Tromsø eller Oslo / Ås.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjonen skal levere forskningsbasert kunnskap og rådgiving til forvaltningen og bionæringene. Hovedtyngden av seksjonens prosjektportefølje er knyttet til mattrygghet, mikrobiologi inkludert parasittologi, antibiotikaresistens, biofilm- og mikrobiomforskning, og dyre- og folkehelse. Én helse (one health) tilnærminger er sentrale for seksjonens arbeid og videre utvikling, og seksjonen har en særlig viktig rolle i Veterinærinstituttets nordområdesatsing. Seksjonen har også en betydelig diagnostisk aktivitet, knyttet til dyrehelse i de nordlige fylkene, og til matbakteriologi og antibiotikaresistens på landsbasis. Seksjonen bidrar sterkt til modernisering og implementering av ny analysemetodikk og etablering av en moderne veterinærmedisinsk biobank. For tiden er det 23 ansatte ved seksjonen. Fra juni 2020 skal hele Veterinærinstituttets enhet i Oslo flyttes til Ås og samlokaliseres med NMBU, mens enheten i Tromsø flytter til nye lokaler samlokalisert med NIBIO på Holt.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få ansvar for å lede/følge opp pågående og nye nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen dyrehelse og parasittologi, med hovedvekt på landdyrparasittologi. Arbeidsoppgavene vil også omfatte tett samarbeid med relevant næring og forvaltning. Det søkes etter en person med kompetanseprofil som komplementerer seksjonens øvrige ansatte med tanke på utvikling av en robust og fremtidsrettet enhet med god evne til å svare på seksjonens og instituttets samfunnsoppdrag.

Stillingen skal bidra til å styrke instituttets kompetanse innen dyrehelse, mattrygghet og én helse-forskning, knyttet opp til nordområdene, styrket bærekraft i bionæringene, og forebygging av nye helsetrusler mot dyr og mennesker. Stillingen svarer direkte på VIs visjon: god helse hos dyr, fisk og mennesker.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Dokumentert erfaring som forsker innen dyrehelse og parasittologi er et krav. Det vil bli tillagt vesentlig vekt om søker har erfaring med prosjektledelse og –søknadsarbeid, da den som tilsettes forventes å bidra aktivt til å videreutvikle seksjonens prosjektportefølje. Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra arbeid med mattrygghet.

Personlig egnethet, inkludert samarbeidsevne, fleksibilitet, selvstendighet og evne til å ta initiativ vil derfor bli tillagt vesentlig vekt. Kjennskap til Veterinærinstituttet og erfaring med forvaltnings- og næringsrettet forskning vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasser som forsker i stillingskodene 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid og mulighet for leie av bedriftshytte.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Arne Holst-Jensen.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort jr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 02/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.vetinst.no