LEDIG STILLING VED OSLOMET

Forsker I innen digitalt hverdagsliv - SIFO

Søknadsfrist: 04.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Om stillingen

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig stilling som Forsker I innenfor området digitalisering av forbrukernes hverdag. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Teknologi og bærekraft.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne med NFR, EU og offentlig forvaltning som viktigste oppdragsgivere. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Digitaliseringen av forbrukernes hverdag skaper nye muligheter for kommunikasjon, samhandling, tilgang på varer og tjenester, noe som også betyr nye utfordringer når det kommer til å ivareta deres interesser. SIFO søker etter en forsker med interesse for, og som kan bidra til å videreutvikle, instituttets arbeid knyttet til hvordan digitaliseringen av samfunnet påvirker forbrukeres hverdagsliv.

Du har en overordnet og helhetlig interesse for skjæringsfeltet mellom de teknologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle sidene ved digitaliseringen av samfunnet. Gjennom ditt arbeid ønsker du å utvikle kunnskapsgrunnlaget for forbrukspolitikken i Norge og Europa slik at forbrukerrettighetene kan ivaretas på en best mulig måte. Videre har du en interesse for hvordan digitaliseringen kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

De fire oppdragsforskningsinstituttene på SVA samarbeider tett seg imellom og med andre deler av OsloMet.

Les mer om instituttetLes mer om forskningsgruppen Teknologi og bærekraft

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • styrke og forme digitalisering av hverdagsliv som et akademisk kunnskapsfelt innenfor rammen av SIFO, SVA-instituttene og OsloMet
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet på SIFO og OsloMet mot Norges forskningsråd, EU og det øvrige oppdragsmarkedet
 • publisere i akademisk tidsskrifter på et høyt internasjonalt nivå
 • ta initiativ til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale- og internasjonale partnere
 • delta aktivt i aktuelle samfunnsdebatter
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • bidra til å videreutvikle fagmiljøet på SIFO
 • ta initiativ til å øke instituttets bidrag til utdanningene ved OsloMet gjennom å undervise og veilede på bachelor-, master- og/eller ph.d.-nivå

Kvalifikasjoner

Krav til søker:

 • forsker I-kompetanse innenfor fagområdet
 • har et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • har utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel om du har:

 • forskningsmetodisk bredde
 • kjennskap til og /eller erfaring med forskning på digitalisering og bærekraft, digitalisert forbruk, digitaløkonomi, digitale plattformsystemer og/eller tingenes internett

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi ser etter deg som, i tillegg til de allerede nevnte egenskapene og interessene, er samarbeidsorientert, motivert for å bygge faglige fellesskap og som er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid. Videre er det viktig for oss at du har god gjennomføringsevne og gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Du er også strukturert og resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i forsker I, kode 1183 lønnstrinn 73-82, som tilsvarer kroner 682 000 - 864 100 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Nadia Naguib Vaagan (e-post [email protected])

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått på SIFO og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/03572

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS