Stilling:

Forsker - Forskningsavdelingen

Søknadsfrist: 23.01.2019

Vil du være med å analysere regionale forskjeller i helse? Hvilke faktorer bidrar til regionale ulikheter, og hvordan er samspillet mellom utdanning, arbeid og helse? Vår forskning og analyse er viktig for samfunnsdebatten og bidrar til å danne grunnlag for politikkutforming.

I Forskningsavdelingen, Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller, er det ledig en fulltidsstilling som forsker. Fram til medio 2021 vil hovedmålet med stillingen være å levere på prosjektet «Geographic distribution of health care – Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)» finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet anvender registerdata både fra SSB, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, kombinert med GIS-data (Geografiske informasjonssystemer).

På lenger sikt forventes det også at forskeren bidrar inn på sentrale områder i SSBs forskningsvirksomhet, for eksempel innen utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi. Det er viktig at den nye medarbeideren har gode kunnskaper innen mikroøkonometri og analyse av registerdata, som også er viktig for å gi god tilbakevirkning til SSBs statistikkproduksjon på de aktuelle områdene. Det forventes at den nye medarbeideren vil levere empiriske studier om den norske samfunnsutviklingen, samarbeide med forskere internasjonalt og med andre norske forskningsmiljøer, samt formidle til forvaltningen og allmennheten gjennom artikler, foredrag og mediedeltakelse.

Vi oppfordrer søkerne om å skrive inn hovedkarakterer ved utfylling av CV, samt skanne inn relevante dokumenter.

Arbeidsoppgaver

· Levere empirisk forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor offentlig økonomi, fortrinnsvis helseøkonomi de første årene

· Ved utløp av prosjektet GeoHealth forventes det at forskeren også kan levere empirisk forskning på høyt internasjonalt nivå innen andre kjerneområder i forskningsavdelingen, som for eksempel utdanning -og arbeidsmarkedsøkonomi

· Koble og analysere ulike typer registerdata

· Bidra til utvikling av forskningsmiljøet i avdelingen, herunder utforming av nye forskningsprosjekter og søknader om finansiering, samt styrking av analysevirksomheten ellers i SSB

· Utvikle og anvende metoder for analyser av geografiske data (GIS-analyser)

· Representere SSB utad, både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

· Fullført doktorgrad innen relevant program (avhandling må være innlevert før tiltredelse)

· Dokumentert evne til å levere forskning på høyt internasjonalt nivå

· Dokumentert høy kompetanse i statistisk- og økonometrisk metode

· Erfaring med kobling- og analyse av komplekse registerdata

· Erfaring med bruk av empiriske analyseverktøy (for eksempel Stata eller R)

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

· God fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) er en fordel. Engelsktalende kandidater må være villig til å lære norsk

Utdanningsretning

· Samfunnsøkonomi

· Samfunnsvitenskapelig

Utdanningsnivå

· Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

· Meget gode analytiske evner

· Selvstendighet

· Målrettet

· God gjennomføringsevne

· Like å jobbe i team

· Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

· Lønn som forsker (kode 1109) kr 565 500 - 802 600 etter kvalifikasjoner. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves vitenskapelig vurdering (forskerbedømmelse). Høyere avlønning kan da vurderes avhengig av kvalifikasjoner.

· Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

· Lyse og trivelige lokaler i Oslo

· Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling

· En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

· Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

· Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

· Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

· I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

· Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 19/14

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

  • Marte Rønning (Forskningsleder), (+47) 92 23 86 64
  • Ingrid Huitfeldt (Prosjektleder), (+47) 98 45 52 90