Sørlandet sykehus HF har en ledig spennende stilling!

Forsker / Postdoktor - Forskningsenheten / ARA FOU

Søknadsfrist: 03.01.2020

Forskningsenheten, Sørlandet sykehus HF (SSHF), lyser ut et engasjement som forsker / postdoktorstipendiat i 3 år (100% stilling), i prosjektet AgeSUD.

Prosjektet AgeSUD er et samarbeid mellom Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektleder er Professor Thomas Clausen, leder ved SERAF, UiO og forskningsveileder ved ARA-SSHF.

Sørlandet sykehus

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Datamaterialet er for en stor del innsamlet og dette delprosjektet skal benytte data som både skal hentes fra nasjonale helseregister og innsamlede data fra pasienter som ble fulgt opp i 12 måneder etter behandlingsoppstart i «NorCOMT» prosjektet ved SERAF). NorCOMT samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. I AgeSUD vil vi benytte kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming.

Postdoktor-stillingen vil inngå i en forskningsgruppe med flere involverte forskere. Postdoktoren blir ansatt ved Sørlandet Sykehus, men får daglig arbeidsplass ved SERAF, UiO, Oslo. Postdoktoren kan bli aktuell som en av Ph.D.-veilederne for tilsatt Ph.D. kandidat i prosjektet.

ARA er en avdeling i Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. ARA er organisert i fem døgnenheter med til sammen 73 senger, tre poliklinikker og en forskningsenhet. Det er totalt 230 årsverk i avdelingen fordelt på lokalisasjoner i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. ARA FoU har per i dag én forsker i fast stilling, to doktorgradsstipendiater, samt medarbeidere som gir forskningsstøtte.

SERAF er organisert under Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. SERAFs hovedfokus er klinikknær rusmiddelforskning og fagmiljøet er tverrfaglig og blant Europas fremst fagmiljø inne behandlingsforskning på opioid avhengighet. Ved SERAF har vi bred kompetanse innen kvantitativ metode og registerbasert forskning spesielt. Ved SERAF er det mer enn 20 forskere tilknyttet og forskningen er organisert i forskningsgrupper, hvor forskningsgruppen LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) er den største gruppen og som AgeSUD prosjektet hører inn under.

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging av data før og etter registerkobling, samt statistiske modellering og analyse av data.
 • Være førsteforfatter på minst 3 vitenskapelige artikler som skal publiseres internasjonalt.
 • Bidra som en av flere veiledere for Ph.D. kandidat(er) i prosjektet, etter avtale
 • Videreutvikle prosjektet i samarbeid med prosjektleder og øvrige involverte forskere.
 • Bidra til søknadsarbeid og gjennomføring av alle deler i prosjektet sammen med øvrige forskere i prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig eller relevant samfunnsvitenskapelig utdanning
 • Avlagt PhD innen relevante fagområder.
 • Solid erfaring med kvantitativ metode.
 • Tidligere erfaring med dataanalyse av registerdata vil være en fordel.
 • Klinisk og eller forskningsmessig erfaring fra rusbehandling vil vektlegges særskilt.
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk forventes.
 • Dokumentert erfaring med skriftlig vitenskapelig framstilling.
 • Kandidater med erfaring fra kvantitativ metode vil prioriteres.
 • Kandidater med kunnskap om helseutfordringer blant pasienter i rusbehandling og fra LAR behandling vil prioriteres

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og systematisk.
 • Evne og vilje til å inngå i tverrfaglige team
 • God gjennomføringsevne.
 • Er positiv og har gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

ARA, SSHF og SERAF, UiO er to av få klinikknære forskningsavdelinger i det norske rusfeltet.Vi holder et høyt nivå på vår forskningsproduksjon og tilbyr tett forskningsfaglig oppfølging for den som blir ansatt.

Webcruiter-ID: 4166827872

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • John-Kåre Vederhus (Forsker, PhD), 916 10 859
 • Thomas Clausen (Professor, dr. med, UiO, Forskningsleder SERAF og Forskningsveileder ARA SSHF), [email protected]
 • Frode Nordhelle (Enhetsleder, ARA FOU), 992 68 810