Ledig stilling ved OsloMet

Forskerstilling ved NOVA - Seksjon for ungdomsforskning

Søknadsfrist: 13.10.2019

Ledig forskerstilling ved NOVA, Seksjon for helse- og velferdsforskning

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en fast forskerstilling ved Seksjon for ungdomsforskning. Les mer om NOVA her: https://www.oslomet.no/om/nova

NOVA søker en forsker med kompetanse om ungdom og idrett, herunder temaer som seksuell utnytting og trakassering til Seksjon for ungdomsforskning.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Søker må ha:

 • Doktorgrad innen relevant samfunnsvitenskapelig disiplin
 • God kjennskap til forskning på ovennevnte og tilgrendsende forskningsfelt
 • Høy kompetanse i kvalitativ metode
 • God kjennskap til kvantitative analyseteknikker
 • Publisert, særlig i seinere tid, i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Erfaring med søknadsutforming og prosjektakkvisisjon

I vurderingen av søkere vil også følgende kriterier bli vektlagt:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Gode samarbeidsevner og faglig engasjement

Vi tilbyr deg:

 • Fast stilling
 • Muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1109, kroner 583 900-615 900 (ltr. 65-68) per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 13.10.2019

Ref: 19/10251

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen