Stilling:

Forsker innen fiskehelse og -velferd

Søknadsfrist: 19.11.18

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen er det ledig 50% stilling som forsker innen fiskehelse og -velferd med 2 års varighet.

Stillingen vil være knyttet til prosjektet «Coping with new environments and production methods: Animal welfare and stress biology applied to modern fish farming». Prosjektet er finansiert fra Norges Forskningsråd (HAVBRUK) 2017-2020.

Arbeidsoppgaver

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


Instituttet er lokalisert ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i Akershus i 2020.

Arbeidsoppgaver vil være tverrfaglig forskningsarbeid i et prosjekt som har til hensikt å utarbeide kunnskap om hvordan genetikk og miljø samt deres interaksjoner påvirker evnen til å håndtere nye og potensielt stressende oppdrettsforhold og behandlinger. Prosjektet ønsker også å videreutvikle og verifisere biologiske indikatorer på håndteringsevne og velferd hos oppdrettslaks. Denne stillingen er knyttet til en arbeidspakke i prosjektet som spesifikt ser på hvordan genetisk variasjon kan ligge til grunn for uspesifikk dødelighet av slakteklar fisk, og undersøker hypotesen at stress-relatert svikt i hjertefunksjon er årsak til slik dødelighet. Stillingen vil ha selvstendig ansvar for gjennomføringen av arbeidspakken. Praktiske arbeidsoppgaver innebærer blant annet:

 • Feltstudier
 • Laboratoriearbeid: Molekylære og immunohistokjemiske analyser

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Det kreves:

 • Relevant norsk doktorgrad, eller utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Laboratorieerfaring
 • Erfaring fra forskning på hjertefunksjon hos fisk, herunder gjerne laksefisk i oppdrett

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med feltstudier i oppdrettsnæringen, erfaring med hjertesykdom hos laksefisk, erfaring med stress- og velferdsindikatorer hos fisk og molekylbiologiske og immunohistokjemiske analyser
 • Internasjonal erfaring fra faglig samarbeid med etablerte utenlandske forskningsgrupper

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode evner til å kommunisere både på norsk og engelsk
 • Gode evner til å arbeide selvstendig
 • Gode holdninger generelt og spesielt med hensyn til publiserings- og forskningsetikk og arbeid med forsøksdyr
 • Tidligere dokumentert evne til skriftlig formulering, rapportering, og publisering vil bli vektlagt.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Denne kan fås ved henvendelse til Dr Øyvind Øverli, [email protected]

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-70) (NOK 534 100 - 631 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved prosjektleder Dr Øyvind Øverli, tlf: +47 415 06 222, e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 19.11.18

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/05660 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Postboks 369 sentrum, 0102 OSLO, innen søknadsfristen utløper.

Søk stillingen