Ledig stilling ved Norsk Regnesentral

Forsker / Seniorforsker / Sjefsforsker i språkteknologi

Søknadsfrist: 23.02.2020

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere.

Vi trenger en forsker i språkteknologi med dyp kompetanse i fagfeltet og evnen til å jobbe i et bredt spenn av forskningsprosjekter. Stillingen ligger i avdelingen SAMBA som per i dag har 45 forskere.

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd. Instituttet har 85 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med cybersikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming.

Språkteknologi (også kalt Natural Language Processing eller NLP) blir stadig viktigere og er kjernen i en rekke IKT-tjenester vi bruker hver dag, fra søkemotorer til maskinoversettelse og virtuelle assistenter. Hos oss vil du være med på å utvikle nye språkteknologiske løsninger og delta i spennende forskningsprosjekter.

Blant annet har vi nylig startet et stort tverrfaglig forskningsprosjekt om anonymisering av tekstdata i samarbeid med jurister, datasikkerhetseksperter og helseinformatikere. Vi forsker også på talebaserte dialogsystemer, menneske-robot interaksjon, utvikling av flerspråklige språkressurser og informasjongjenfinning i store mengder tekster m.m.

Våre forskere får muligheter til å jobbe med mange ulike problemstillinger, prosjekter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi har blant annet et tett samarbeid med Universitetet i Oslo, og mange av våre forskningsprosjekter utføres i samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Du må være interessert i anvendt forskning innen språkteknologi og maskinlæring. Ideelt sett må søkere ha doktorgrad i språkteknologi / datalingvistikk, eller mastergrad i fagfeltet med flere års forskningserfaring. I tillegg må du ha gode programmeringsferdigheter og evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Søkere må beherske engelsk flytende både skriftlig og muntlig. Kjennskap til norsk eller andre skandinaviske språk er en fordel, da en god del av prosjektene våre benytter seg av norske språkdata. Har du erfaring med å skaffe finansiering til FoU-prosjekter vil det også telle positivt.

Ta gjerne kontakt med Pierre Lison for mer informasjon.

Vi tilbyr

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen språkteknologi, maskinlæring, statistisk modellering og bildeanalyse.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og karakterutskrifter fra din høyere utdanning og attester. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen