Ledig stilling ved Norsk Regnesentral

2 faste stillinger som forsker / seniorforsker innen IKT

Søknadsfrist: 19.01.2020

Norsk Regnesentral er et ledende forskningsinstitutt innen anvendt IKT-forskning med cybersikkerhet, e-inkludering og smarte sensorer som forskningsområder. Anvendt forskning innen disse områdene innebærer ulike typer oppgaver, eksempelvis modellering, utvikling og analyse av IKT-sikkerhet, metoder for design og evaluering av universell utforming av IKT-løsninger, og analyse og pilotering av smarte systemer for e-helse. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd.

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT, statistisk modellering, maskinlæring og kunstig intelligens. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd. Instituttet har 85 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med cybersikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming.

Det siste året har avdelingen for anvendt forskning innen IKT (DART) fått flere nye oppdrag innen digitalisering og samfunnskritiske oppgaver. Vi ønsker derfor å styrke forskningsområdene våre.

Aktuelle forskningstemaer er sosiale roboter, metoder og verktøystøtte for universell utforming, VR-basert simulering, sikkerhetsteknologi, personvernsteknologi, samt risikostyring.

Vi søker personer med:

 • Mastergrad eller doktorgrad innen informatikk eller andre realfag
 • Erfaring med programvare- og systemutvikling
 • Solide kunnskaper og ferdigheter i programmering (Java/C#/C++/Python) eller web-utvikling
 • Interesse for ovennevnte forskningsområder og praktiske anvendelser
 • Ønske om teoretisk fordypning innen ett eller flere av våre forskningsområder
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk

Våre forskere får muligheten til å jobbe med mange ulike metoder, kunder og samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi ser derfor etter deg som er nysgjerrig av natur og evner å sette deg raskt inn problemstillingene til våre oppdragsgivere. Vi tilbyr stor faglig frihet, og er spesielt interessert i deg som ønsker å bidra til å utvikle eksisterende eller nye forskningsområder basert på egne forskningsinteresser.

Vi søker primært personer med noen års arbeidserfaring, men også nyutdannede oppfordres til å søke. Erfaring med prosjektarbeid og flere programmeringsspråk er en fordel. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen informatikk, statistikk og maskinlæring.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrifter fra høyere utdanning
 • Attester

Kontaktpersoner:

 • Forskningssjef Åsmund Skomedal, Cybersikkerhet
 • Ass. forskningssjef Wolfgang Leister, Smarte sensorer
 • Sjefsforsker Kristin S. Fuglerud (kristinatnr.no), Universell utforming og e-inkludering
 • Sjefsforsker Bjarte Østvold (bjarteatnr.no), Cybersikkerhet

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen