LEDIG STILLING VED NORSK REGNESENTRAL

1-2 forskere innen dyp læring for bildeanalyse og jordobservasjon

Søknadsfrist: 21.04.2024

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning.

Forskningsområdene er statistisk modellering, geomodellering, bildeanalyse, jordobservasjon, maskinlæring, kunstig intelligens, språkteknologi, digital sikkerhet, digital inkludering og digital transformasjon. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistisk modellering. Instituttet har 100 ansatte.

I over 70 år har instituttet levert samfunnsnyttige tjenester og skapt nye verdier for kunder og partnere innen et vidt spekter av bransjer; Teknologi og industri, Finans og forsikring, Klima og miljø, Naturressurser, Hav, Helse og Samfunn. 

Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt, EU og Norges forskningsråd. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

Bli kjent med Norsk Regnesentral

1-2 forskere innen dyp læring for bildeanalyse og jordobservasjon

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere.

Vi har lang erfaring i bildeanalyse og jordobservasjon, og Norsk Regnesentral var tidlig ute med å utnytte metoder for dyp læring på dette feltet der vi nå har en stor og voksende prosjektportefølje. Her jobber vi spesielt med å utvikle metoder basert på dyp læring for å trekke ut informasjon fra komplekse bildedata for å løse konkrete problemstillinger for privat og offentlig virksomhet. For tiden jobber vi blant annet med "self-supervised learning" og "foundation models" for multimodale data.

Om stillingene

Vi trenger 1-2 forskere i bildeanalyse og/eller jordobservasjon med solid bakgrunn i metoder for bildeanalyse, avansert maskinlæring og dyp læring. Stillingene ligger i forskningsavdelingen BAMJO som har 19 forskere.

Innen generell bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin akustikk, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for å løse problemer som f.eks. å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata. Her er kompetanse på maskinlæring og dyp læring spesielt viktig, men også generell kompetanse på bildeanalyse.

Innen jordobservasjon arbeider vi med algoritmer på fjernmålte data, dvs. data tatt opp fra satellitt, fly eller drone. Det er en fordel med god signal- og sensorforståelse. Vi utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av fysiske størrelser. Maskinlæring og spesielt dyp læring er viktig i de fleste av våre anvendelser. Eksempler på anvendelser er overvåkning/deteksjon av naturinngrep, oljesøl, forsøpling i kystsonen, skader på infrastruktur rester av kulturminner, og kartlegging av skog, vegetasjon, snø og is.

I et samarbeid mellom NR og universitetene i Tromsø og Oslo har vi etablert Visual Intelligence, et av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Temaet for senteret er kunstig intelligens for komplekse bildedata, og aktiviteten her er tett knyttet til NRs andre aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

Du må være genuint interessert i oppdragsforskning, der vi løser konkrete utfordringer for kunder og partnere. Det krever dyp faglig forståelse og evne til metodisk nyutvikling.

Som forsker på bildeanalyse og jordobservasjon på NR får du med andre ord mulighet til å arbeide med nye og avanserte metoder innen dyp læring på bildedata til å løse varierte problemer for våre oppdragsgivere.

Våre forskere jobber i team, og du får muligheten til å jobbe med mange ulike metoder, kunder og prosjekter.

Avhengig av din erfaring, kan stillingene inneholde elementer av alle oppgaver på et forskningsinstitutt; prosjektarbeid, prosjektledelse, søknadsskriving, markedsføring, nettverksbygging og akademisk publisering. Vår hverdag er variert, utfordrende og spennende.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha solid bakgrunn i metoder for bildeanalyse, avansert maskinlæring og dyp læring, og i tillegg ha master- eller doktorgrad innen disse feltene. 

Ved siden av å være en meget sterk metodiker, må du være god til å programmere (Python, PyTorch) og interessert i nye utviklingsverktøy.

Vi tilbyr

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Mulighet for hjemmekontor én dag i uken.

Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen bildeanalyse, maskinlæring og jordobservasjon.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingene

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og karakterutskrifter fra din høyere utdanning og attester.

Ta gjerne kontakt med en av våre forskningssjefer for mer informasjon:

  • Rune Solberg (bildeanalyse og jordobservasjon), rune@nr.no
  • Line Eikvil (generell bildeanalyse), eikvil@nr.no

Vi ser frem til å høre fra deg.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS