LEDIG STILLING VED NORDLANDSFORSKNING

Velferdsforsker - Forskning og utvikling

Søknadsfrist: 31.01.2023

VIL DU JOBBE MED VELFERDSFORSKNING I ET INTERNASJONALT OG KREATIVT MILJØ?

Nordlandsforskning (NF) er i vekst, og vi søker nå etter dyktige forskere i faste stillinger.

Vi har flere nye store prosjekter, og trenger nye dyktige forskere til å utvikle og utvide vår portefølje. Vi forsker på tema knyttet til innbyggernes møte med velferds- og helsetjenester inkludert skole, tjenesteutvikling, omstilling, likestilling og mangfold.

Vi ønsker nye forskerkollegaer som blant annet kan styrke vår kompetanse innenfor områdene

 • Utvikling av velferdstjenester
 • Forskning på ulike livsfaser, for eksempel unge og eldre
 • Samfunnsvitenskapelig helseforskning/folkehelse
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold

Din erfaring fra anvendt forskning, tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid og feltarbeid vektlegges. Vi ser etter deg med evne til både å lede og delta i initieringsprosesser og prosjektarbeid. Du ønsker å delta i og videreutvikle samfunnsvitenskapelig praksis og teoriutvikling, og du har gjerne kjennskap til både kvantitativ- og kvalitativ forskningsmetodikk. Vi arbeider tverrfaglig, og du må ha en god grunnmur i ditt spesialfelt, samtidig som du synes det er spennende å jobbe bredt tematisk og geografisk. Sentrale satsningsområder for forskningen vår er bærekraft, innovasjon og omstilling.

Du må ha gode samarbeidsevner, men også en selvstendig ‘drive’. Har du bakgrunn i fagdisipliner som for eksempel sosiologi, samfunnsplanlegging, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi, sosialt arbeid, pedagogikk eller andre relevante fagdisipliner du mener kan passe inn i våre fokusområder og prosjektportefølje, vil du være interessant for oss.

De fleste av våre forskere har doktorgrad, men har du en mastergrad innenfor relevant fagområde må du gjerne også søke. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk, både muntlig og skriftlig.

DETTE KAN VI TILBY

 • Fast stilling i et solid forskningsmiljø i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og godt humør
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt og tverrfaglig miljø som er i kontinuerlig utvikling
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger
 • Lønn etter avtale, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid

Vi er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord. Vi er til sammen ca. 45 forskere fordelt på arbeidsstedene Bodø (hovedkontor), Lofoten og Mo i Rana. Vi er opptatt av å være en relevant, nytenkende og pålitelig aktør.

Nordlandsforskning har sterke regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Vi både leder og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, inkludert flere EU-prosjekter. Vår posisjon som et viktig samfunnsvitenskapelig miljø i nordområdene forplikter og åpner for muligheter for faglig utvikling, nettverksbygging og strategisk posisjonering. Vi samarbeider med og har oppdrag for både forvaltning og næringsliv, og ønsker å videreutvikle dette til nytte og glede for hele regionen.

Nordlandsforskning jobber for likestilling på alle nivåer – kjønnsbalanse, mangfold og inkludering er viktige grunnverdier hos oss. Vi er opptatt av mangfold i våre rekrutteringsprosesser, og vi legger også arbeidsforholdene til rette dersom du har behov for det.

Høres dette spennende ut? Da håper vi å høre fra deg!

Har du spørsmål, ta kontakt med:

 • Forskningsleder Ragnhild Holmen Waldahl på mobil 91 59 58 41 eller mail [email protected], eller
 • Personal- og kvalitetsleder Eva Jenssen på mobil 98 90 11 78 eller mail [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS