Ledig stilling ved Nordlandsforskning

Næringsforskere

Søknadsfrist: 28.02.2020

Vi søker næringsforskere

Mange nye spennende prosjekter gjør at vi nå er på jakt etter flere forskere til forskningsgruppen Næring. Vi tilbyr et svært godt arbeidsmiljø, stor frihet i arbeidshverdagen, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og konkurransedyktig lønn.

Nordlandsforskning AS

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca. 40 ansatte. Instituttet er lokalisert i Bodø, med kontorer i Mo i Rana og i Svolvær. Hovedinntektene er relatert til forskningsoppdrag og forskningsprogrammer nasjonalt og internasjonalt i tillegg til grunnbevilgning fra Forskningsrådet som skal gå til strategisk kompetansebygging.

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle et spennende fagmiljø, og arbeide for å styrke Nordlandsforsknings faglige profil innen våre satsningsområder. For tiden er våre mest relevante satsingsområder sirkulærøkonomi, næringsevne i omstilling til bærekraft, samt regionalutvikling og næringsutvikling knyttet til Norge og nordområdene.

Vi ønsker forskere som:

  • har doktorgrad
  • publiserer vitenskapelig
  • interesserer seg for anvendt- og oppdragsforskning
  • har regionale, nasjonale og internasjonale nettverk
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • har evnen til å formidle resultater

I tillegg vil erfaring med prosjektinitiering (EU og Norges Forskningsråd), oppdragsforskning og prosjektledelse vektlegges. Både kvantitativ og kvalitativ metodekompetanse er av interesse. Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav. Du bør beherske norsk eller et annet skandinaviske språk, eller ha et ønske om å lære. Søkere som er i ferd med å levere doktoravhandling oppfordres også til å søke, siden tilsettingstidspunktet kan diskuteres. Vi ser for oss å ansette en eller to personer, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Hovedoppgavene er å ta initiativ til initiering av prosjekter (forskningssøknader og oppdragsanbud), bidra til pågående prosjekter, og gjennomføre tverrfaglig og profesjonelt forskningsarbeid, utredninger og evalueringer til både privat og offentlig sektor. Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Vi er avhengige av at alle kolleger evner å samarbeide, og vi håper du vil bidra både til den høye trivselen i kollegiet og til å bygge opp fagmiljøene våre.

Vi tilbyr:

Vi har et svært godt arbeidsmiljø, høy trivsel og godt samarbeid på tvers av gruppene. Du vil ha mulighet til å jobbe med antropologer, sosiologer, statsvitere, geografer mm. Vi har prosjekter hvor vi samarbeider med oseanografer, biologer, agronomer og ingeniører. Vi ser etter forskere som bidrar positivt til dette. Forskerne har stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening.

Vi tilbyr fast stilling. Lønn følger lokal særavtale. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn i forhold til andre forskningsmiljøer i Norge, og levekostnadene er lavere i Bodø i sammenlignet med de større byene.

Bodø er i sterk utvikling og anses som et stadig mer attraktivt sted å bo. Byen er blant Norges raskest voksende og har stor betydning for Nord-Norge. Store offentlige investeringer og utviklingsprosjekter gir spennende muligheter både for utvikling av byen og nye forskningsprosjekter: Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, Ny by - ny flyplass prosjektet.

Ansatte på Nordlandsforskning har tilgang til Nord universitets bedriftsidrettslag, hvor det tilbys en rekke aktiviteter, som svømming, yoga, fotball, squash, tennis, lån av kajakk mm. Området tilbyr en bra kombinasjon av bymiljø og spennende friluftsliv med kort avstand til både hav, skog og fjell.

Om oss:

Forskningsgruppen Næring består av åtte seniorforskere med bakgrunn fra økonomi, bedriftsøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og sosiologi. Sentrale forskningsfelt er regional- og næringsutvikling, innovasjonsprosesser både i privat og offentlig sektor, sosiale- og økonomiske perspektiver på teknologiutvikling (inkl. ansvarlig forskning og innovasjon), omstilling til bærekraft og den sirkulære økonomien, institusjonelle rammebetingelser, og ikke minst virkemidler og insentiver. Gruppen og Nordlandsforskning driver også forskningsprosjekter i samarbeid med europeiske partnere i Horisont 2020. Næringsgruppen jobber tett med de to andre forskningsgruppene Miljø og Velferd, og har også godt samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet, samt private og offentlige aktører.

Interesserte kan kontakte:

Søknad sendes per e-post til [email protected] innen 28. februar 2020.