Ledig stilling ved Nordlandsforskning

Miljøforskere

Søknadsfrist: 28.02.2020

Vi søker miljøforskere

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle et svært spennende og anerkjent fagmiljø med klare ambisjoner om å gjøre en forskjell både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nordlandsforskning AS

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca. 40 ansatte, lokalisert i Bodø. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt Flere opplysninger finner du på nettsiden www.nordlandsforskning.no.

Forskningsgruppen Miljø består av 11 seniorforskere med bakgrunn fra sosiologi, geografi, antropologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, teknologi og agronomi. Sentrale forskningsfelt er grønn omstilling, klimautfordringen, petroleum- og energipolitikk, bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, verneområder, klimatilpasning, byutvikling og grønn campus. Forskningsgruppen er i dag tilknyttet to sentere for klimatilpasning (Noradapt og CLINF), og involvert i flere nye senterdannelser.

Det er viktig for oss at du som søker ser verdien av at det finnes premiss- og kunnskapsleverandører som har sitt ståsted i nord. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle et svært spennende og anerkjent fagmiljø med klare ambisjoner om å gjøre en forskjell både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et av våre mål er å bidra til å implementere FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging.

Det vil være en fordel at du

  • har erfaring med prosjektinitiering, oppdragsforskning og prosjektledelse
  • har erfaring med å publisere i vitenskapelige tidsskrift
  • er engasjert i nasjonale og internasjonale nettverk
  • har doktorgrad

Hos Nordlandsforskning vil du møte et godt og hektisk arbeidsmiljø, og vi håper du vil ta en aktiv del av å sikre den høye trivselen i kollegiet. Instituttsektoren preges av et til tider høyt arbeidstempo og krever intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Forskere hos oss har stor frihet i arbeidshverdagen, men også et ansvar for å bidra til inntjening gjennom forskningssøknader og oppdragsanbud. Vi er avhengige av at alle kolleger evner å initiere prosjekter, kan jobbe i tverrfaglige team og er profesjonelle i prosjektgjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer til både private og offentlige oppdragsgivere. Erfaring med søknader overfor Forskningsrådet og EU vil veie positivt.

Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav og du bør beherske norsk / skandinavisk både skriftlig og muntlig. Tilsettingstidspunkt diskuterer vi, og lønn følger lokal særavtale.

Interesserte kan kontakte:

Søknad sendes per e-post til [email protected] innen 28. februar 2020.