NORCE har en ledig spennende stilling!!

Forsker / Seniorforsker ved NORCE Miljø - Forskingsgruppe LFI

Søknadsfrist: 29.02.2020

Om avdelingen NORCE Miljø

Avdeling NORCE Miljø består av tidligere IRIS Biomiljø og Uni Research Miljø, samt deler av CMR og Norut. Avdelingen har hovedkontor i Bergen, med lokasjoner i Stavanger og Tromsø, og ledes av konserndirektør Hans Kleivdal. Avdelingen har 7 forskningsgrupper etter forskningstema.

NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om stillingen

Det lyses med dette ut en ledig fast 100% stilling som forsker /seniorforsker i forskningsgruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske). Dersom mulig ønskes oppstart mellom februar og 1. April 2020.

LFI er en av sju forskningsgrupper i avdelingen NORCE Miljø. Gruppen har for tiden ca. 20 ansatte i tillegg til ca. 10 studenter fra bachelor til dr. grads nivå.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene blir forskning og prosjektgjennomføring innen vassdragsrestaurering og ferskvannsøkologi med vekt på trusler og tiltak for villaks og sjøaure. Bakgrunnen er at det i mange elver er behov for gruppens kompetanse for gjennomgang av bestandsstatus, trusler og iverksetting av tiltak for å styrke fiskebestandene og bedre økologisk status etter vannforskriften. Arbeidet baseres på en tverrfaglig tilnærming der ferskvannsøkologi og ingeniørvitenskap kombineres.

Prosjektresultater blir publisert i vår norske rapportserier og i vitenskapelige tidsskrifter.

Kompetansekrav

Vi søker primært etter en kandidat med master eller doktorgrad som har utdanning eller erfaring innen vassdragsrestaurering, habitattiltak, vassdragsteknikk, hydromorfologi, hydrologi og/eller hydraulikk. Søkeren skal kunne vise til faglig relevant prosjektgjennomføring med publisering. Det legges vekt på at søkeren har gode analytiske og språklige evner for å publisere funn i vår norske rapportserie og i vitenskapelige journaler. Stillingen vil tidvis være fysisk krevende grunnet perioder med feltarbeid basert på bl.a. snorkling med telling av gytefisk og habittkartlegging. Erfaring og kunnskap med geodata, fjernmåling, tekniske tegninger og tilhørende programvare (GIS, CAD, mfl.) er en fordel.

Søkeren må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Hva vi kan tilby

Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø i en spennende faglig kontekst og muligheter for faglig- og personlig utvikling.

Søknad

Utfyllende informasjon om forskningsgruppen kan man få ved å henvende seg til:

For praktisk informasjon vedrørende søknaden kan sendes til HR-rådgiver Julia Dale, [email protected]

Søk på stillingen