Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) søker etter en forsker:

Fast stilling som forsker innen radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 23.09.2019

Vi søker etter en forsker med erfaring med og/eller interesse for forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme, og som vil bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter på dette feltet ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Vår forskning på området er forankret i regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi skal særlig forske på helsesektorens arbeid på dette feltet.

NKVTS

NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene vold og traumatisk stress kan medføre. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, implementering, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring, tvungen migrasjon og flyktninghelse. Vår visjon er: Et bedre liv for berørte av vold og traumer.

NKVTS er en del av NORCE som er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter. Senteret har omkring 95 ansatte fordelt på forskerstillinger og stab.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • igangsette, gjennomføre og lede forskningsprosjekter
 • bidra til å bygge opp et miljø på forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme
 • delta i og ha ansvar for utrednings- og utviklingsprosjekter
 • formidle vitenskapelig samt til praksisfeltet og allmenheten
 • bidra til forskningssamarbeid internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • doktorgrad innen samfunnsfag, psykologi, helsefag eller medisin
 • forskningserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme, volds- og kriminalitetsforebygging eller generell volds- og traumeproblematikk
 • erfaring fra forskning og praktisk virksomhet rettet mot offentlige tjenester med relevans for forskningsområdet
 • god metodekompetanse i både kvalitativ og kvantitativ metode
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på:

 • evne til selvstendig, analytisk og resultatorientert arbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • engasjement for og evne til å formidle kunnskap i nasjonale og internasjonale miljøer
 • erfaring med gjennomføring av prosjekter og prosjektledelse
 • erfaring med å søke eksterne forskningsmidler
 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

Vi tilbyr:

 • fast stilling
 • spennende arbeidsoppgaver på en arbeidsplass med hyggelige og kompetente kollegaer
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale
 • spennende muligheter for videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress
 • hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

I tillegg til søknad med CV ber vi om å få tilsendt 1-4 arbeider som dokumenterer relevant forskningskompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (offentlighetsloven § 25).

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen