Ledig stilling ved NIVA

Forsker innen urbanhydrologi

Søknadsfrist: 07.06.2020

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Urbanhydrologi omhandler vannets kretsløp i utbygde områder. I byer og tettsteder er det mye arealer med tette flater som hindrer vannet i å infiltrere på en naturlig måte. Urbanisering i byer og tettsteder øker andelen av tette flater, og ved nedbør så økes dermed avrenningshastighet både i intensitet og mengde. Økte vannmengder betyr ikke bare økt risiko for flom, men også økt risiko for utvasking av f.eks. partikler, næringsstoffer og miljøgifter. Dette har igjen stor påvirkning på vannforekomstene i byer og tettsteder.

Vi skal styrke vår kompetanse innen urbanhydrologi og hydraulikk slik at vi kan bidra med relevant vannfaglig forskning og rådgivning som imøtekommer byer og tettsteders nåværende og fremtidige kunnskapsbehov innen urban vannforvaltning. NIVA skal være nasjonalt og internasjonalt i forskningsfronten når det gjelder å se sammenhengen mellom vannmengder og vannkvalitet i byer og tettsteder, samt at vi skal kunne bidra med forskning rettet mot løsninger som f.eks. naturbaserte tiltak.

Arbeidsoppgaver

  • Styrke og utvikle NIVAs kompetanse innen urbanhydrologi og hydraulikk.
  • Ha et spesielt ansvar for å etablere og utvikle modellverktøy inne urbanhydrologi og hvordan dette kan kobles sammen med transport og spredning av f.eks. partikler og miljøgifter i urbane nedbørfelt.
  • Bidra til at NIVA styrker og utvikler sin kompetanse innen naturbaserte tiltak som har til hensikt å redusere fare for flomskader og spredning av forurensing.
  • Generere nye prosjekter i samspill med kunder, brukere og forskerkolleger.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever doktorgrad og erfaring innen urban hydrologi og/eller hydraulikk anvendt innenfor miljøområdet. Det er fordel med noen års relevant arbeidserfaring (3-5 år). Realkompetanse innen urbanhydrologi, kan kompensere for utdanningskrav.

Rett person har god kompetanse innen programmering og modellutvikling, samt erfaring med bruk av eksisterende hydrologi- og hydraulikkmodeller. Arbeidserfaring med store datasett er viktig. Det er en fordel med arbeidserfaring innen sensitivitets- og usikkerhetsanalyser innen miljømodellering. Stillingen krever erfaring innen søknad- og tilbudsskriving, prosjektledelse, samt rapportering og vitenskapelig publisering.

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (evt. annet nordisk språk) og engelsk, samt førerkort i klasse B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du kan arbeide selvstendig, strukturert og analytisk i en hektisk hverdag. Du har evnen til å dele kunnskap og bidrar aktivt for å videreutvikle eksisterende modeller til nye problemstillinger. Det er viktig med gode formidlingsevner, for å samhandle godt med kunder, brukere og kollegaer. Du må også like å jobbe med varierte oppgaver i samarbeid med ulike prosjektteam, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr

  • utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt.
  • arbeidsplass i CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) i Forskningsparken, sentralt plassert ved Blindern.
  • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
  • konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist er 7. juni.

Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende.

Webcruiter-ID: 4239567900

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Sondre Meland, 97037586