Ledig stilling ved NIVA

Seniorforsker / forsker i miljørett

Søknadsfrist: 31.12.2019

For English version press here

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal rekruttere en seniorforsker eller forsker som kan bidra til å styrke NIVAs samfunnsfaglige forskningsområder.

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Vi ser etter deg med erfaring fra forskning i skjæringsfeltet mellom vann, miljø og samfunn, med særlig vekt på juridiske problemstillinger knyttet til miljøforvaltning. Det er ønskelig at du er interessert i sammenhengene mellom juridisk styring, forvaltning, planlegging, deltagelse, brukerinteresser og kunnskapsproduksjon på miljøfeltet.

Det forventes at du deltar aktivt i NIVAs seksjon for vann og samfunn, som består av et bredt sammensatt forskermiljø med ekspertise innen samfunnsgeografi, miljørett, økonomi, og natur- og miljøforvaltning. Seksjonen har en spennende prosjektportefølje og fokuserer bredt på vannrelaterte forskningsområder, som spenner fra kyst til fjell, fra bygd til by, i Norge og internasjonalt. Her kan du lese mer om seksjonens prosjekter Vann og samfunn.

I tillegg til typiske forskningsprosjekter som dominerer vår portefølje utfører vi også kunnskapsprosjekter som støtter kapasitetsbygging, forretningsutvikling og innovasjonsutvikling for offentlig og privat sektor. Du har interesse og erfaring med å jobbe tverrfaglig, og gjerne med forskning og innovasjon som skjer i samspill med aktører utenfor akademia, både offentlige og private.

Vi ser særlig etter deg som vil jobbe med juridiske problemstillinger og analyser relatert til økosystem-basert forvaltning og økosystemtjenester, sirkulær økonomi, forurensing, akvakultur og/eller landbruk, primært med utgangspunkt i norske og europeiske regelverk. Vi ser for oss at du har bakgrunn innen rettsvitenskap, særlig miljørett, men også kandidater med statsvitenskap eller annen relevant faglig bakgrunn kan være aktuelle.

Hovedansvar

 • Arbeide tverrfaglig og prosjektbasert
 • Videreutvikle relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Igangsette og gjennomføre nye prosjekter i dialog med kunder, brukere og forskerkolleger, internt og eksternt.
 • Spesielt for seniorforsker, lede forskningsprosjekter f. eks. EUs Horizon2020 og Norges forskningsråd

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

 • Helst PhD og gjerne flere års erfaring fra relevante samfunnsfag
 • Relevant og dokumentert publikasjonshistorikk
 • Dokumentert erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid
 • Relevant erfaring utenfor fagområdet vil være en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til og mestring av et skandinavisk språk er en ressurs, men ikke et krav
 • Erfaring fra offentlig eller privat sektor vil være en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe analytisk og strukturert - selv under tidspress.
 • Evnen til å utforme, organisere og gjennomføre prosjekter, både praktisk og vitenskapelig
 • Gode ferdigheter i å kommunisere og samarbeide med kunder, brukere og forskerkolleger.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt på tvers av fagdisipliner.
 • Arbeidsplass i CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) i Forskningsparken, sentralt plassert ved Blindern i Oslo.
 • Gode utviklingsmuligheter. et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Godt tilrettelagt forskningsinfrastruktur.
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger

Webcruiter-ID: 4158696327

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Sindre Langaas (Research manager), +47 982 27 747